Porteføljeplan for Naturvitenskap og teknologi

Prioriteringer

Kapittelet beskriver prioriteringer som er gjort for å kunne nå investeringsmålene. Prioriteringene er gruppert i faglige og teknologiske prioriteringer, tematiske prioriteringer, prioriterte anvendelsesområder, strukturelle prioriteringer og prioriteringer i forhold til EUs rammeprogram.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 3. februar 2023, 21.22 CET

Viktig informasjon

Til utlysingane med søknadsfrist 8. februar betener vi vakttelefonen +47 22 03 72 00 torsdag 2. februar til tysdag 7. februar kl. 08.00–15.45 og onsdag 8. februar kl. 08.00–13.00.