Porteføljeplan Livsvitenskap

Prioriterte anvendelsesområder

Porteføljestyrets investeringer skal i all hovedsak gå til grunnleggende og langsiktig forskning. Denne forskningen er orientert mot forskningsfronten og har som mål å være grensesprengende. Den brede fagporteføljen for livsvitenskap bygger opp under satsninger i tematiske porteføljer. Anvendelsen vil avhenge av målsettinger i disse porteføljene basert på utfordringer og behov i sektorer, bransjer og næringer og i tråd med faglige råd fra de tre fagporteføljestyrene.