Porteføljeplan Livsvitenskap

Prioriterte anvendelsesområder

Porteføljestyrets investeringer skal i all hovedsak gå til grunnleggende og langsiktig forskning. Denne forskningen er orientert mot forskningsfronten og har som mål å være grensesprengende. Den brede fagporteføljen for livsvitenskap bygger opp under satsninger i tematiske porteføljer. Anvendelsen vil avhenge av målsettinger i disse porteføljene basert på utfordringer og behov i sektorer, bransjer og næringer og i tråd med faglige råd fra de tre fagporteføljestyrene. 

Meldinger ved utskriftstidspunkt 2. desember 2021, 06.53 CET

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.