Våre verdiar

  • Framtidsretta – vi bidrar til å dyrke fram dei gode ideane og den forskinga verda treng
  • Ansvarleg – vi deler av kompetansen vår og kva vi bidrar med, og ansvaret vi har
  • Tydeleg – vi er tydelege i råda våre og ærlege i kommunikasjonen vår
  • Engasjert – vi set søkarane sine behov i sentrum når vi utviklar tenester

investerte Forskingsrådet i forsking og innovasjon i 2021

10 734millionar kroner

Meldinger ved utskriftstidspunkt 8. februar 2023, 12.03 CET

Viktig informasjon

Til utlysingane med søknadsfrist 8. februar betener vi vakttelefonen +47 22 03 72 00 torsdag 2. februar til tysdag 7. februar kl. 08.00–15.45 og onsdag 8. februar kl. 08.00–13.00.