Forskningsrådet jobber for et samfunn der forskning skapes, brukes, utfordres, verdsettes og deles av alle slik at det faktisk bidrar til omstilling og et mer bærekraftig samfunn.

ble fordelt fra Forskningsrådet til forskning og innovasjon i 2019.

10337millioner kroner

Forskningsrådets organisasjon speiler våre virksomhetsområder mot ulike interessenter.

Forskningsrådet er en sentral aktør i det norske forsknings- og innovasjonssystemet og har et styre som har bred innsikt i forskning, innovasjon, næringsliv og andre samfunnsspørsmål.

Forskningsrådet har 15 porteføljestyrer. Hvert av dem har ansvar for en portefølje av programmer og andre aktiviteter innenfor et tematisk område eller et fagområde.

Formål og verdier

Vårt formål er å skape forskning som gir innovasjon og bærekraft. Vi skal

  • ha tydelige budskap
  • tenke nyskapende
  • være profesjonelle i holdning og atferd

Se Forskningsrådets vedtekter på Lovdata. Vedtektene er fastsatt ved kongelig resolusjon. Dagens vedtekter trådte i kraft 1. desember 2018.

Forskningsrådet har knyttet til seg et uavhengig utvalg av internasjonale eksperter som gir råd om forskning- og innovasjonspolitikk.

Her finner du en oversikt over alle våre ansatte. Du kan søke på navn, stilling og avdeling.

Vi har samarbeid knyttet til utlysninger og bistand til søknadsbehandling med flere aktører, både offentlige og private.