Mari Sundli Tveit

Administrerande direktør

Mari Sundli Tveit er direktør for Noregs forskingsråd. Ho har tidlegare vore rektor ved NMBU, direktør for politikk i NHO og styreleiar for Universitets- og høgskulerådet. Sundli Tveit er professor i landskapsarkitektur og sit i styret for Global Research Council og Science Europe.

Anne Kjersti Fahlvik

Områdedirektør - Innovasjon i næringsliv og offentleg sektor

Fahlvik har brei erfaring frå FoU- og innovasjonssystemet gjennom eigen forsking i Noreg og Sverige, forskar- og leiarroller i farmasøytisk industri i Noreg og USA i tillegg til erfaring frå ein investorfinansiert startup innanfor medtech. Ho har vore i Forskingsrådet sidan 2006, har doktorgrad i farmakologi frå Universitetet i Oslo, og er aktiv som foredragshaldar, evaluator, mentor og jurymedlem på norske og utanlandske innovasjons- og næringsarenaer.

Tove Karin Stølen

Områdedirektør - Verksemdutvikling og drift

Stølen har jobba i Forskingsrådet sidan 2013, og har ansvaret for å medverke til ei heilskapleg samordning, styring og utvikling av Forskingsrådet som organisasjon. Tidligare har ho mellom anna vore direktør for Landbruksdirektoratet, underdirektør for Sosial- og helsedepartementet og avdelingsdirektør for Nasjonalbiblioteket, kor ho også var i toppleiargruppa.

Jesper Werdelin Simonsen

Områdedirektør - Investering, rådgiving og dialog

Simonsen er norsk landbruksøkonom og har tidligare vore statssekretær for Miljødepartementet for partiet Venstre, forskingsdirektør i Norsk institutt for landbruksøkonomisk forsking (no del av NIBIO) og forskar ved Noregs landbrukshøgskole (nå NMBU). Han byrja i Forskingsrådet i 2000, kor han tidligare også har vore ansvarleg for helseforsking, global utvikling og samfunnsvitskapleg miljøforsking.

Benedicte Løseth

Områdedirektør - Forskingssystemet og internasjonalisering

Løseth har hovudfag i samanliknande politikk frå Universitetet i Bergen og ei master i leiing frå NHH. Ho har tidlegare vore seksjonsleiar høgare utdanning og forsking i Norsk senter for forskingsdata, seksjonssjef i Bergen Kommune, og direktør ved forskings- og innovasjonsavdelinga ved Universitetet i Bergen. Løseth har brei leiarerfaring frå fleire sektorar og god kunnskap om forskings-, innovasjons- og høgare utdanningssystemet, og har i ulike roller jobba i skjeringspunktet mellom politikk, forvaltning og forsking.

Eva Irene Falleth 

Områdedirektør - Berekraftig samfunnsutvikling

Falleth vart utdanna frå Noregs Landbrukshøyskole (NMBU) som jordskiftekandidat, spesialisert i arealplanlegging, og har doktorgrad frå NTNU. Ho har lang erfaring frå instituttsektoren og har arbeidde ved NMBU som professor i by- og regionsplanlegging, instituttleiar og dekan ved Fakultet for landskap og samfunn. Ho har også hatt ei rekkje styreverv.

Christian Haug-Moberg

Pressesjef

Christian Haug-Moberg er ansvarleg for media- og samfunnsdialog og strategisk kommunikasjonsrådgiving i Forskingsrådet. Han har jobba i Forskingsrådet sidan 2016, og har blant anna vore avdelingsdirektør med ansvar for media- og samfunnsdialog og fungert i rolla som områdedirektør for kommunikasjon og brukarreise. Haug-Moberg er også nestleiar i styret til Forskning.no. Tidlegare har han leidd analyseavdelinga ved Forsvarets mediesenter.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 2. oktober 2023, 09:43 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.