SkatteFUNN er en rettighetsbasert skattefradragsordning. Alle norske bedrifter som jobber med forskning og utvikling (FoU), kan søke om godkjenning og dermed få rett til skattefradrag.

Sjekk om du kan søke SkatteFUNN.

 

Tilskuddsordningen skal styrke regionenens forskningsevne gjennom tilskudd til forskning og innovasjon og gjennom mobilisering til økt FoU-innsats.

Finansmarkedsfondet finansierer forskning og allmennopplysning som gir bedre kunnskap om hvordan finansmarkedene fungerer og bidrar til økt etisk bevissthet.

Nasjonal forsknings- og innovasjonsstrategi for ny klimavennlig energiteknologi er opprettet av Olje- og Energidepartementet for å gi råd om tematisk og finansiell satsing på forskning og innovasjon innen fornybar energi og klimavennlige energiteknologier.

Maritim21 er en godt forankret strategi for forskning, utvikling og innovasjon for den maritime næringen.

Hovedmålsettingen for OG21 er økt verdiskaping på norsk kontinentalsokkel og økt eksport av norsk olje- og gassteknologi.

Regjeringen ønsker bærekraftig vekst i industrien og oppretter samhandlingsforumet Prosess21 hvor ekspertene i norsk prosessindustri skal gi anbefalinger om hvordan vi best kan få til minimale utslipp i industrien parallelt med bærekraftig vekst.

HelseOmsorg21 skal skape en målrettet og helhetlig nasjonal innsats for forskning og innovasjon innenfor helse og omsorg. Innsatsen er rettet mot hele verdikjeden fra forskning til innovasjon og kommersialisering.

Transport21 skal gi strategiske råd og anbefalinger om hvordan transportsektoren kan bruke forskning, utvikling og innovasjon for verdiskaping.

Barne- og familiedepartementet er oppdragsgiver for BarnUnge21. BarnUnge21 er en "nasjonal kunnskapsdugnad", som skal legge grunnlaget for en målrettet, helhetlig og koordinert nasjonal innsats for forskning, utvikling og innovasjon rettet mot utsatte barn og unge.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 11. desember 2023, 04:55 CET

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.