Forskingsrådets styre

Forskingsrådet finansierer forsking og forskningsbasert innovasjon og gir forskingspolitiske råd. Styret har ansvaret for å følgje opp verksemda og gi råd om forskingspolitikken.

Forskingsrådet er ein sentral aktør i det norske forskings- og innovasjonssystemet.

12. mai vart det oppnemnt eit nytt styre, eit interimstyre, for perioden 12. mai 2022 til 30. juni 2023. Interimstyret har følgjande medlemmar:

  • Kristin Halvorsen, direktør i CICERO, Oslo, styreleiar
  • Birger Vikøren, stabsdirektør Norges Bank, nestleiar
  • Gunnar Hovland, konsernsjef i Tine, Trondheim
  • Linda Nøstbakken, dr. oecon, forskingsdirektør i SSB, Oslo
  • Britt Elin Steinveg, seniorrådgivar ved UiT, Tromsø
  • Per Magnus Kommandantvold (dei tilsette sin representant)
  • Per Arne Karlsen (dei tilsette sin representant)

Vedtaksprotokollar og saksdokument for 2022

Meldinger ved utskriftstidspunkt 31. mai 2023, 03:25 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.