Gå direkte til innhold
 

Om Noregs forskingsråd

Noregs forskingsråd er den viktigaste forskingspolitiske rådgivaren for regjeringa og departementa og fordeler årleg vel ni milliardar kroner til forsking og innovasjon. Forskingsrådet har som mål å auke kvaliteten i norsk forsking og å fremje innovasjon og berekraft. Vi mobiliserer til større norsk deltaking i internasjonal forsking og innovasjon og stimulerer til samarbeid mellom forskingsmiljøa, næringslivet og offentleg sektor.

Meir om Forskingsrådet si rolle

Organisasjon

Forskingsrådets verksemd er organisert i sju område: Vitskap og forskingssystemet, Næringsliv og teknologi, Samfunn og helse, Ressursnæringar og miljø, Internasjonalisering, Organisasjon og digitalisering og Kommunikasjon.

Her finn du oss

Noregs forskingsråd held til i Drammensveien 288 på Lysaker. I tillegg har Forskingsrådet regionkontorer i Noreg og representasjon i Brussel.
Fant du det du lette etter?