Gå direkte til innhold
 

Om Noregs forskingsråd

Noregs forskingsråd er styresmaktenes sentrale rådgivar i forskingspolitiske spørsmål og fordeler årleg vel ni milliardar kroner til forsking og innovasjon. Forskingsrådet arbeider for auka internasjonalt samarbeid og auka deltaking i EUs forskings- og innovasjonsprogram. Forskingsrådet skaper møteplassar for og dialog mellom forskarar, brukarar av forsking og aktørar som finansierer forsking. 

Forskingsrådets rolle

Forskingsrådet skal tilføre forskingssystemet meirverdi gjennom å realisere forsking som aktørane i forskingssystemet kvar for seg ikkje kan få fram.

Her finn du oss

Noregs forskingsråd held til i Drammensveien 288 på Lysaker. I tillegg har Forskingsrådet regionkontorer i Noreg og representasjon i Brussel.

Organisasjon

Forskingsrådet er inndelt i fem divisjonar: Vitskap; Samfunn og helse; Energi, ressursar og miljø; Innovasjon og Administrasjon.

Forskingsrådets styre

Hovudstyret blir valt for fire år om gongen. Leiar for Forskingsrådets øvste organ er Henrik O. Madsen.

Arrangementer

Flere arrangementer
Fant du det du lette etter?