Gjennomført
Se Resultat

Innovasjonsprosjekt i offentlig sektor

Viktige datoer

01. jun 2021

Søkerwebinar om muligheter for helse- og velferdstjenester i offentlig sektor

02. jun 2021

Søkerwebinar: Hva er en førkommersiell anskaffelse og hvordan kan jeg søke om støtte?

09. jun 2021

Søkerwebinar for offentlig sektors muligheter innen bioøkonomi

10. jun 2021

Søkerwebinar for offentlig sektor om muliggjørende teknologier

04. aug 2021

Åpen for søknad

15. sep 2021

Søknadsfrist

01. mar 2022

Tidligste tillatte prosjektstart

01. okt 2022

Seneste tillatte prosjektstart

Viktige datoer

Formål

Et innovasjonsprosjekt i offentlig sektor skal bidra til at offentlig sektor innoverer tjenester, infrastruktur og forvaltning på en bærekraftig, systematisk og effektiv måte. Prosjektene skal ta utgangspunkt i behov og utfordringer og inngå i den offentlige virksomhetens planer for utvikling. Prosjektet skal gjennomføres i et faktisk samarbeid mellom den offentlige prosjekteieren, FoU-miljøer og andre relevante aktører.

Se også informasjonssiden Fra idé til prosjekt i offentlig sektor hvor du blant annet finner du finner verktøy for prosjektutvikling.

Innovasjoner forstår vi her som nye eller vesentlig forbedrede varer, tjenester, prosesser, organisasjons- og styringsformer eller konsepter som tas i bruk for å oppnå verdiskaping og samfunnsnytte.

Om søknadsresultatene

Søkt beløp
Kr 277 395 000
Tildelte midler
Kr 94 739 000
Mottatte søknader
43
Innvilgede søknader
14
Innvilgede søknader
Prosjektnr.
Organisasjon
Prosjekttittel
Tema
Søkt beløp
Publisert
331986ST. OLAVS HOSPITAL HFTverrsektorielle samhandlingskonsultasjoner som innovativt tillegg til tverrfaglig pakkeforløp for langvarig og sammensatt smertetilstandN/AN/A13.12.2021
331984STATENS KARTVERKNasjonal Hybrid Posisjonstjeneste for Fremtidens Digitale og Autonome SamfunnN/AN/A13.12.2021
331965HELSE BERGEN HFAI-Support in Medical Emergency Calls: The AISMEC-projectN/AN/A13.12.2021
331950TANNHELSETENESTE KOMPETANSESENTER VESTLANDInnovation, At risk children and oral healthN/AN/A13.12.2021
331791TRONDHEIM FOLKEBIBLIOTEKSMART LIBRARY FOR ENHANCED USERS EXPERIENCE AND EFFICIENT OPERATIONS THROUGH DIGITAL TECHNOLOGIESN/AN/A13.12.2021
331830Oslobygg KFDIGG-MIN-SKOLE - Transformerende samspill mellom digitale teknologier og mennesker for bærekraftig inneklima i skolerN/AN/A13.12.2021
331811VESTFJORDEN AVLØPSSELSKAP (VEAS)Transformation of biogas digestates to a fertilizer which reduce N2O emissions.N/AN/A13.12.2021
331891FOLKEHELSEINSTITUTTETA new generation of Patient-Reported Quality Measurements in Mental health and Addiction Services (PRQMs-MAS)N/AN/A13.12.2021
331770FOLKEHELSEINSTITUTTETStrengthening the patient voice in health service evaluation: machine learning on free text comments from surveys and online sourcesN/AN/A13.12.2021
331893OSLO POLITIDISTRIKT"Artificial Intelligence in Innovation of Investigative Interviews Speech-To-Text and Text Analysis Using Machine Learning"N/AN/A13.12.2021
331782TANNHELSETENESTE KOMPETANSESENTER VESTLANDInnovative intervention: Caries-Obesity Prevention in children by modifying risk behaviors among parents with immigrant background-COP studyN/AN/A13.12.2021
331815Lindesnes kommuneSKRIV TIL MEG - En lærer- og elevbasert plattform for skapende og kreativ skrivingN/AN/A13.12.2021
331911INNLANDET FYLKESKOMMUNEDøren til realisering av oppdrettseventyret i InnlandetN/AN/A13.12.2021
331871AGDER FYLKESKOMMUNESE-metodikk som forsterkning av elevrettede tjenester: Implementering og effektmåling av et levekårstiltak i videregående skoler på Agder.N/AN/A13.12.2021

Meldinger ved utskriftstidspunkt 2. mars 2024, 03:53 CET

Viktig informasjon

Til utlysingane med søknadsfrist 6. mars betener vi vakttelefonen +47 22 03 72 00 kvardagene frå torsdag 29. februar til tysdag 5. mars kl. 08.00–15.45 og onsdag 6. mars kl. 08.00–13.00.