Gjennomført
Se Resultat

Førkommersiell anskaffelse

Viktige datoer

1. jun. 2021

Søkerwebinar om muligheter for helse- og velferdstjenester i offentlig sektor

2. jun. 2021

Søkerwebinar: Hva er en førkommersiell anskaffelse og hvordan kan jeg søke om støtte?

9. jun. 2021

Søkerwebinar for offentlig sektors muligheter innen bioøkonomi

10. jun. 2021

Søkerwebinar for offentlig sektor om muliggjørende teknologier

4. aug. 2021

Åpen for søknad

15. sep. 2021

Søknadsfrist

1. feb. 2022

Tidligste tillatte prosjektstart

1. okt. 2022

Seneste tillatte prosjektstart

30. sep. 2026

Seneste tillatte prosjektslutt

Viktige datoer

Formål

En førkommersiell anskaffelse er en innovativ anskaffelse med forskning som kan brukes når offentlige virksomheter har behov for at det utvikles løsninger som ikke finnes enda.

I disse prosjektene beskriver dere som offentlige virksomheter behovet deres og utfordrer forskere og næringsliv til å foreslå innovative løsninger som kan dekke dette behovet. Deretter inngås avtale med leverandørene av de beste forslagene om å kjøpe utviklingen av innovasjonene deres.

På denne måten kan offentlige myndigheter modernisere tjenestene sine, og leverandørene kan få en referansekunde og ta en ledende rolle i nye markeder.

Innovasjoner forstår vi her som nye eller vesentlig forbedrede varer, tjenester, prosesser, organisasjons- og styringsformer eller konsepter som tas i bruk for å oppnå verdiskaping og samfunnsnytte. 

Om søknadsresultatene

Søkt beløp
Kr 20 000 000
Tildelte midler
Kr 20 000 000
Mottatte søknader
2
Innvilgede søknader
2
Innvilgede søknader
Prosjektnr.
Organisasjon
Prosjekttittel
Tema
Søkt beløp
Publisert
331925OSLOBYGG KFNye fallunderlag - innovasjonsprosjekt med en før-kommersiell anskaffelseN/AN/A13.12.2021
331753FISKERIDIREKTORATETFangstID - Automatisert og digitalisert ressurskontrollN/AN/A13.12.2021

Meldinger ved utskriftstidspunkt 17. juni 2024, kl. 21.39 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.