Gjennomført
Se Resultat

Pilot Helse – Hovedutlysning

Viktige datoer

4. aug. 2021

Åpen for søknad

15. sep. 2021

Søknadsfrist

2. des. 2021

Beslutning om tildeling

1. jan. 2022

Tidligste tillatte prosjektstart

1. mai 2022

Seneste tillatte prosjektstart

30. apr. 2026

Seneste tillatte prosjektslutt

Viktige datoer

Siste oppdateringer

17. aug. 2021

Vi har gjort presiseringer rundt dette med kategorisering av FoU-aktiviteter (eksperimentell utvikling og industriell forskning) under Hva kan du søke om støtte til?.

30. jun. 2021

Teksten under Behandlingsprosedyre er blitt oppdatert. 

Formål

Gjennom Pilot Helse-satsingen skal vi finansiere innovasjonsløp som kan bidra til bærekraft i helse og omsorgstjenesten og verdiskaping i norsk næringsliv, jfr. Meld St. 18 (2018–2019) Helsenæringen – sammen om verdiskaping og bedre tjenester.

Målet med innovasjonsløpene skal være å utvikle gode løsninger som når raskere ut til pasienter og innbyggere, og samtidig skaper gevinster og verdiskaping i privat og offentlig sektor. Se også informasjonssiden vår om Pilot Helse (lenke åpnes i nytt vindu).

Innovasjonsløpene skal være basert på tydelig erkjente behov hos pasienter, innbyggere eller i de offentlige helsetjenestene. Innovasjonsløpene skal inkludere målrettet forskning, teknologiutvikling og tjenesteutvikling som kan lede fram til implementering, skalering og kommersialisering av innovasjoner i helsesektoren.

Pilot Helse er et samarbeid mellom Forskningsrådet, de regionale helseforetakene (RHF), Kommunesektorens organisasjon og SIVA.

Om søknadsresultatene

Søkt beløp
Kr 481 500 000
Tildelte midler
Kr 93 500 000
Mottatte søknader
21
Innvilgede søknader
4
Innvilgede søknader
Prosjektnr.
Organisasjon
Prosjekttittel
Tema
Søkt beløp
Publisert
331764GRASP ASGrasp & Grasp Buddy for pain assessment and remote patient monitoringN/AN/A03.12.2021
331810NO ISOLATION ASBoVEL: Bo lenger hjemme med sosial velferdsteknologiN/AN/A03.12.2021
331794HELSE BERGEN HFUngMeistring- digitale psykiske helsetjenester for ungdomN/AN/A03.12.2021
331870Unicare ASCaReScreen: A clinical decision support system for cancer rehabilitationN/AN/A03.12.2021

Meldinger ved utskriftstidspunkt 20. juli 2024, kl. 09.17 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.