Pilot Helse – Hovedutlysning

Planlagt

Formål

Dette er et varsel om kommende utlysning. Målsetningen med Pilot Helse er å utvikle gode løsninger som når raskere ut til pasienter og innbyggere, og samtidig styrker vekstkraften i nytt og eksisterende næringsliv.

Viktige datoer

04 aug 2021

Åpen for søknad

15 sep 2021

Søknadsfrist

01 jan 2022

Tidligste tillatte prosjektstart

01 mai 2022

Seneste tillatte prosjektstart

30 apr 2026

Seneste tillatte prosjektslutt

Viktige datoer

Om utlysningen

Gjennom Pilot Helse skal vi finansiere innovasjonsløp som kan bidra til bærekraft i helse og omsorgstjenesten og verdiskaping i norsk næringsliv, jfr. Meld St. 18 (2018–2019) "Helsenæringen – sammen om verdiskaping og bedre tjenester".

Innovasjonsløpene skal være basert på behov hos pasienter, innbyggere eller i de offentlige helsetjenestene. 

Se også informasjonssiden vår om Pilot Helse (lenke åpnes i nytt vindu).

Prosjektene skal inkludere målrettet forskning, teknologiutvikling, forretningsutvikling, og de skal koble hele løpet fra kunnskapsproduksjon til implementering, kommersialisering og skalering av teknologier, prosesser, produkter og tjenester innenfor helsesektoren.

Delmål for utlysningen er å bidra til en bærekraftig helse og omsorgstjeneste gjennom å:

  • utvikle teknologier, prosesser, produkter og tjenester, som inngår i helhetlige verdikjeder
  • bedre bærekraft i de valgte løsningene i forhold til dagens løsninger, uten å gi negative konsekvenser for samfunn og miljø
  • øke omstillingstakten, konkurransekraften og verdiskapingen i næringslivet og i offentlige virksomheter
  • øke private investeringer og verdiskaping i helsesektoren 

Hvem kan søke?

Mer informasjon kommer snart.

Hvem kan delta i prosjektet?

Mer informasjon kommer snart.

Hva kan du søke om støtte til?

Mer informasjon kommer snart.

Aktuelle temaområder for denne utlysningen

Helse

Helse-, omsorgs- og velferdstjenester

Praktiske opplysninger

Krav til utforming

Mer informasjon kommer snart.

Behandlingsprosedyre

Mer informasjon kommer snart.