Porteføljeanalyse for Industri og tjenestenæringer

Kjennetegn ved porteføljens egne investeringer

Tabell 2 viser antall aktive prosjekter og budsjett i 2020 og 2021 for porteføljens egne investeringer.

Tabell 2: Antall aktive prosjekter og budsjett i 2020 og 2021 for porteføljens egne investeringer

Aktivitet

2021

2020

Antall prosjekter

Rev. Budsjett (mill. kr)

Antall prosjekter

Rev. Budsjett (mill. kr)

BIA

371

863

362

571

EUROSTARS

89

81

83

84

FORNY

215

189

173

178

FORREGION

21

79

27

91

GRØNN PLATTFORM

104

35

3

0

SUM

800

1 247

648

924

Tabell 2 viser videre at det er budsjettformålet BIA som i hovedsak har bidratt til veksten i budsjett fra 2020 til 2021. Dette skyldes regjerningens tiltakspakke til næringslivet i 2020 som muliggjorde oppstart av mange nye IPN i 2020 og 2021. Andelen midler som går til kompetanse¬¬prosjekter, er lavt i 2021. Dette vil øke i årene fremover siden det i 2021 ble bevilget nye kompetanseprosjekter gjennom FORREGION (kapasitetsløft), gjennom Grønn plattform og gjennom to målrettede tiltak rettet mot tjenestesektoren og Bygg, anlegg og eiendom gjennom BIA. I tillegg kommer samfinansiering av 1,5 SFI gjennom BIA (noe som ikke er spesifisert i denne oversikten).

Meldinger ved utskriftstidspunkt 24. april 2024, kl. 04:03 CEST

Viktig informasjon

Til utlysingane med søknadsfrist 24. april betener vi vakttelefonen +47 22 03 72 00 måndag 22. april og tysdag 23. april kl. 08.00–15.45 og onsdag 24. april kl. 08.00–13.00.