Investeringsplanen for Helse

Utlysningsplan

En oversikt over hvilke utlysinger, prioriteringer og beløp man skal delta i med målrettede midler til helseforskning og helseinnovasjon, oppsummert i tabellform:

Søknadstype

Prioritering 2024
(stikkord)

Planlagt utlysning 2024
mill. kr.

Nytt virkemiddel

·        Kommunale helse- og omsorgstjenester

104

Kompetanse og samarbeidsprosjekter

·        Helse, mat, miljø og klima

 

15

     

       

Kommersialiserings-prosjekter

·        Helsenæring

0

Innovasjonsprosjekter

·        Pilot Helse

·        Helsetjenester (IPO, offentlig ph.d.)

5

36

Forskningssentre

·        Forskningssentre for Klinisk behandling (FKB)

-

Infrastruktur

 

-

Koordinering og støtte

·        Arrangementsstøtte

·        Forprosjekter

·        Forskermobilitet

 

3

5

2

Internasjonalt samarbeid

·        Diverse EU-partnerskap

105,6

BarnUnge21

·        Samfunnsoppdrag

0,5

SUM

 

276

X=Beløp ikke fastsatt

-= Ingen utlysning

*Helse, mat, miljø og klima, lyses ut under temaer på tvers

Meldinger ved utskriftstidspunkt 19. mai 2024, kl. 00:35 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.