Investeringsplanen for Helse

Utlysningsplan

En oversikt over hvilke utlysinger, prioriteringer og beløp man skal delta i med målrettede midler til helseforskning og helseinnovasjon, oppsummert i tabellform:

Søknadstype 

Prioritering 2023 
(stikkord) 

Planlagt utlysning 2023 
mill. kr. 

Forskerprosjekter 

 • Kvinnehelse 

60 

Kompetanse og samarbeidsprosjekter 

 • Bærekraftig forebygging, behandling og tjenester  
 • Helse, mat, miljø og klima 
 • Effekter av tiltak, velferdsfeltet 

174 

 

- 

       

      16 

Kommersialiserings-prosjekter 

 • Helsenæring 

3 

Innovasjonsprosjekter 

 • Pilot Helse 
 • Helsetjenester (IPO, offentlig PhD) 

100 

40 

Forskningssentre 

 • Forskningssentre for Klinisk behandling (FKB) 

- 

Infrastruktur 

 

- 

Forprosjekter 

 • Helse, mat, miljø og klima 

0,5 

Koordinering og støtte 

 • Arrangementsstøtte 
 • Forskermobilitet 

 

3 

1 

 

Internasjonalt samarbeid 

 • Diverse EU-partnerskap 

34,5 

Annet 

 • Kunnskapsoppsummering 

1 

SUM 

 

433 

X=Beløp ikke fastsatt

-= Ingen utlysning

*Helse, mat, miljø og klima, lyses ut under temaer på tvers

Meldinger ved utskriftstidspunkt 10. desember 2023, 14:18 CET

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.