Investeringsplanen for Helse

Tiltaksplan

Tabellen under gir en kortfattet oversikt over tiltakene, dvs. utlysning av forskningsmidler (beløp i mill.kr), som skal gjennomføres i 2024 og som planlegges i 2025-2027.  

 
 
 
 
 
 

Tiltak  
(utlysning) 

 
 
 
 
 

Bruker-mål 

 
 
 
 
 

Aktuelle søknadstyper 

 
 
 
 
 

Planlagt utlysning 2024 
mill. kr. 

 
 
 
 
 

Planlagt utlysning 2025 
mill. kr. 

 
 
 
 
 

Planlagt utlysning 2026 
mill. kr. 

 
 
 
 
 

Planlagt utlysning 2027  

mill. kr. 

 
 
 
 
 

Nasjonale utlysninger 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

Nytt virkemiddel for kommunale helse- og omsorgstjenester 

 
 
 
 

1-4,6 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

104 

 
 
 
 

104 

 
 
 
 

104 

 
 
 
 

104 

 
 
 
 
 

Bærekraftig forebygging, behandling og tjenester for utsatte befolkningsgrupper  

 
 
 
 

1-4,6 

 
 
 
 

KSP 

 
 
 
 

- 

 
 
 
 

100 

 
 
 
 

- 

 
 
 
 

- 

 
 
 
 
 

Bærekraftig forebygging, behandling og tjenester-tema ikke avklart  

 
 
 
 

1-4,6,7 

 
 
 
 

Ikke avklart 

 
 
 
 

- 

 
 
 
 

- 

 
 
 
 

164 

 
 
 
 

164 

 
 
 
 
 

Kvinners helse og helse i et kjønnsperspektiv 

 
 
 
 

1-4,6 

 
 
 
 

KSP/FP 

 
 
 
 

- 

 
 
 
 

- 

 
 
 
 

60 

 
 
 
 

- 

 
 
 
 
 

Pilot Helse: Offentlig-privat samarbeid for bærekraftig helse og verdiskaping 

 
 
 
 

2-6,9 

 
 
 
 

Pilot Helse (IP) 

 
 
 
 

5 

 

 
 
 
 

100 

 
 
 
 

5 

 
 
 
 

70 

 
 
 
 
 

Innovasjon i offentlig sektor 

 
 
 
 

3,4 

 
 
 
 

IPO 

Offentlig Ph.d 

FKA 

 
 
 
 

30 

6 

- 

 
 
 
 

30 

6 

? 

 
 
 
 

30 

6 

? 

 
 
 
 

30 

6 
? 

 
 
 
 
 

Helse, mat, miljø og klima  

 
 
 
 

1,9 

 
 
 
 

KSP 

 
 
 
 

15 

 
 
 
 

- 

 
 
 
 

- 

 
 
 
 

- 

 
 
 
 
 

Arbeids- og velferdstjenestene 

 
 
 
 

2,3,4 

 
 
 
 

KSP 

 
 
 
 

- 

 
 
 
 

12 

 
 
 
 

- 

 
 
 
 

 
24 

 
 
 
 
 

Helseinnovasjon 

 
 
 
 

5 

 
 
 
 

Kommersialisering 

 
 
 
 

- 

 
 
 
 

3 

 
 
 
 

3 

 
 
 
 

3 

 
 
 
 
 

Helsearrangement 

 
 
 
 

1-4,6 

 
 
 
 

KOS 

 
 
 
 

3 

 
 
 
 

3 

 
 
 
 

3 

 
 
 
 

3 

 
 
 
 
 

Forprosjekter/nettverk 

 
 
 
 

1-9 

 
 
 
 

KOS 

 
 
 
 

5 

 
 
 
 

5 

 
 
 
 

5 

 
 
 
 

5 

 
 
 
 
 

BarnUnge21-strategien 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

Samfunnsoppdrag 

 
 
 
 

0,5 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

Forskermobilitet 

 
 
 
 

3 

 
 
 
 

KOS 

 
 
 
 

2 

 
 
 
 

2 

 
 
 
 

2 

 
 
 
 

2 

 
 
 
 
 

Internasjonale utlysninger** 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

ERA-TRANSCAN 

 
 
 
 

2,7,8 

 
 
 
 

FoUoI-prosjekt 

 
 
 
 

6 

 
 
 
 

- 

 
 
 
 

- 

 
 
 
 

- 

 
 
 
 
 

JPND 

 
 
 
 

2,3,7,8 

 
 
 
 

FoUoI-prosjekt 

 
 
 
 

8 

 
 
 
 

8 

 
 
 
 

_ 

 
 
 
 

_ 

 
 
 
 
 

JPND 

 
 
 
 

2,3,7,8 

 
 
 
 

KoS-prosjekt 

 
 
 
 

0,6 

 
 
 
 

- 

 
 
 
 

- 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

ERA-NEURON 

 
 
 
 

2,7,8 

 
 
 
 

FoUoI-prosjekt 

 
 
 
 

6 

 
 
 
 

6 

 
 
 
 

- 

 
 
 
 

- 

 
 
 
 
 

JPI AMR 

 
 
 
 

1, 2, 8 

 
 
 
 

FoUoI-prosjekt 

 
 
 
 

8 

 
 
 
 

- 

 
 
 
 

- 

 
 
 
 

- 

 
 
 
 
 

JPIHDHL 

 
 
 
 

1 

 
 
 
 

FoUoI-prosjekt 

 
 
 
 

1 

 
 
 
 

- 

 
 
 
 

- 

 
 
 
 

- 

 
 
 
 
 

Transforming Health & Care Systems 

(Nytt HE partnerskap) 

 
 
 
 

2,3 og 5 

 
 
 
 

FoUoI-prosjekt 

 
 
 
 

22 

 
 
 
 

22 

 
 
 
 

22 

 
 
 
 

22 

 
 
 
 
 

ERA for Health Research 

(Nytt HE partnerskap) 

 
 
 
 

1,2,7,8 

 
 
 
 

FoUoI-prosjekt 

 
 
 
 

7 

 
 
 
 

10 

 
 
 
 

10 

 
 
 
 

10 

 
 
 
 
 

EP for Personalised Medicine  

 
 
 
 

2,7,8 

 
 
 
 

FoUoI-prosjekt 

 
 
 
 

18 

 
 
 
 

18 

 
 
 
 

18 

 
 
 
 

18 

 
 
 
 
 

European Rare Diseases Research Alliance (ERDERA) 

(Nytt HE partnerskap) 

 
 
 
 

2,8 

 
 
 
 

FoUoI-prosjekt 

 
 
 
 

6 

 
 
 
 

6 

 
 
 
 

6 

 
 
 
 

6 

 
 
 
 
 

OneHealth AMR 

(Nytt HE partnerskap) 

 
 
 
 

1,2,8 

 
 
 
 

FoUoI-prosjekt 

 
 
 
 

- 

 
 
 
 

12 

 
 
 
 

12 

 
 
 
 

12 

 
 
 
 
 

Pandemic Preparedness 

(Nytt HE partnerskap) 

 
 
 
 

1-3 

 
 
 
 

FoUoI-prosjekt 

 
 
 
 

- 

 
 
 
 

10 

 
 
 
 

10 

 
 
 
 

10 

 
 
 
 
 

Brain Health 

(Kommende HE partnerskap) 

 
 
 
 

1-3 

 
 
 
 

FoUoI-prosjekt 

 

 
 
 
 

- 

 
 
 
 

- 

 
 
 
 

15 

 
 
 
 

15 

 
 
 
 
 

The European Biodiversity Partnership (Biodiversa-plus) 

 
 
 
 

1 

 
 
 
 

FoUoI-prosjekt 

 
 
 
 

1 

 
 
 
 

1 

 
 
 
 

1 

 
 
 
 

1 

 
 
 
 
 

Harkness 

 
 
 
 

3,4,8 

 
 
 
 

FoUoI-prosjekt 

 
 
 
 

2 

 
 
 
 

2 

 
 
 
 

2 

 
 
 
 

2 

 
 
 
 
 

NordForsk 

 
 
 
 

1-3,8 

 
 
 
 

FoUoI-prosjekt 

 
 
 
 

20 

 
 
 
 

? 

 
 
 
 

? 

 
 
 
 

? 

 
 
 
 
 

Sum totalt 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

276 

 
 
 
 

460 

 
 
 
 

478 

 
 
 
 

507 

X=Beløp ikke fastsatt 

-= Ingen utlysning 

** Deltakelse i internasjonale utlysninger vurderes når tematikk for de enkelte utlysningene blir kjent. I europeiske partnerskap og fellesprogram skjer dette i forbindelse med utforming av de årlige arbeidsprogrammene. 

Meldinger ved utskriftstidspunkt 13. juli 2024, kl. 02.54 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.