Planlagt

Innovasjonsprosjekt i næringslivet 2023

Formål

Dette er et varsel om kommende utlysning. Utlysningen Innovasjonsprosjekt i næringslivet er rettet mot bedrifter, og midlene skal gå til innovasjonsprosjekter med omfattende innhold av forskning og utvikling (FoU).

Vi ønsker å støtte prosjekter hvor partnerne jobber sammen for fornyelse og verdiskaping og bærekraftige innovasjoner, enten det er nye eller forbedrede produkter, tjenester eller produksjonsprosesser. Partnerne skal også oppnå kunnskap og innsikt gjennom innovasjonsarbeidet, og prosjektet skal føre til samfunnsøkonomiske gevinster ved at ny kunnskap og nye løsninger fra prosjektet blir tilgjengelige for flere.

Om utlysningen

Mer informasjon kommer.

Hvem kan søke?

Mer informasjon kommer.

Hvem kan delta i prosjektet?

Mer informasjon kommer.

Hva kan du søke om støtte til?

Mer informasjon kommer.

Aktuelle temaområder for denne utlysningen

Energi, transport og lavutslipp

Hav

Industri og tjenestenæringer

Landbasert mat, miljø og bioressurser

Muliggjørende teknologier

Petroleum

Praktiske opplysninger

Krav til utforming

Mer informasjon kommer.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 31. januar 2023, 20.25 CET

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.