Insentiveffekt og kombinasjon av virkemidler

Det er mulig å kombinere tilskudd med SkatteFUNN-støtte til et og samme prosjekt.

Dersom du tenker å kombinere støtte til forsknings- og innovasjonsprosjekter med SkatteFUNN-støtte, er det to ting du må være oppmerksom på:

  1. Det er begrensninger for hvor stor andel støtte et forsknings- og utviklingsprosjekt (FoU-prosjekt) kan motta fra det offentlige. Det kan du lese mer om her.

  2. Det er viktig å søke de forskjellige støtteordningene i riktig rekkefølge.

Søk tilskudd før prosjektstart, og deretter SkatteFUNN

Det er et krav om insentiveffekt for tilskuddsordninger i henhold til statsstøtteregelverket. Dette gjelder for tilskuddsordninger for forskning og utvikling til bedrifter fra blant annet Forskningsrådet, Regionale forskningsfond, og Innovasjon Norge. Det er ikke samme krav om insentiveffekt for SkatteFUNN.

Kravet til insentiveffekt betyr at SkatteFUNN-prosjektet ikke kan være startet opp når du søker om andre tilskudd til det samme FoU-prosjektet. Dere kan altså ikke få annen støtte til prosjektet hvis dere har startet arbeidet med SkatteFUNN-prosjektet før søknad om annen støtte er sendt inn. Søk derfor tilskudd først, og eventuelt SkatteFUNN senere, dersom det er rom for det innen rammen for maksimalt tillatt statsstøtte for det enkelte prosjektet.
Dersom det ikke er mulig å vente med SkatteFUNN-søknaden til annen tilskuddssøknad er sendt inn, må dere passe på at dato for oppstart av SkatteFUNN-prosjektet er etter fristen for innsending av annen tilskuddssøknad. Om dato for oppstart av SkatteFUNN-prosjektet er satt til før frist for annen tilskuddssøknad, eller dato for innsending av annen tilskuddssøknad, vil SkatteFUNN-prosjektet fremstå som startet når tilskudd skal vurderes. Insentiveffektkravet er dermed ikke oppfylt.

Vi anbefaler å bruke samme mål, arbeidspakker og prosjektperiode i de forskjellige virkemidlene med hensyn til prosjektoppfølgingen.

Definisjon av FoU-prosjekt fra ESAs retningslinjer for offentlig støtte til forskning, utvikling og innovasjon

'R&D project' means an operation that includes activities spanning over one or several categories of research and development defined in these guidelines, and that is intended to accomplish an indivisible task of a precise economic, scientific or technical nature with clearly pre-defined goals. A R&D project may consist of several work packages, activities or services, and includes clear objectives, activities to be carried out to achieve those objectives (including their expected costs), and concrete deliverables to identify the outcomes of those activities and compare them with the relevant objectives. When two or more R&D projects are not clearly separable from each other and in particular when they do not have independent probabilities of technological success, they are considered as a single project.

Lenke til ESAs retningslinjer

Se også Betingelser for tildeling av statsstøtte for mer informasjon om statsstøtteregelverket, og Forskningsrådets mulighet til å tildele prosjektmidler til foretak.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 21. mai 2024, kl. 02:50 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.