Gjennomført
Se Resultat

Samarbeidsprosjekt for teknologikonvergens knyttet til muliggjørende teknologier

Interessen for utlysningen på Teknologikonvergens har vært stor, og vi fikk langt flere søknader enn forventet. Vi trenger derfor noe mer tid til søknadsbehandlingen enn opprinnelig planlagt. Søknadsresultatene vil bli kunngjort i månedsskiftet januar/februar 2022.

Viktige datoer

2. jun. 2021

Søkerwebinar om utlysning på teknologikonvergens knyttet til muliggjørende teknologier

4. aug. 2021

Åpen for søknad

15. sep. 2021

Søknadsfrist

1. feb. 2022

Tidligste tillatte prosjektstart

1. jul. 2022

Seneste tillatte prosjektstart

30. jun. 2027

Seneste tillatte prosjektslutt

Viktige datoer

Formål

Formålet med utlysningen er å oppnå radikalt ny teknologiutvikling på tvers av de muliggjørende teknologiene gjennom prosjekter som er innrettet mot å møte FNs bærekraftsmål og store samfunnsutfordringer. Prosjektene skal ha samarbeid mellom forskningsmiljøer og aktører utenfor forskningssektoren som representerer samfunnets og/eller næringslivets behov for ny kunnskap, forskningskompetanse og teknologi.

Samlet lyser vi ut 195 millioner kroner fordelt på to utlysninger: den du leser nå, og Forskerprosjekt for teknologikonvergens knyttet til muliggjørende teknologier.

Om søknadsresultatene

Søkt beløp
Kr 428 946 000
Tildelte midler
Kr 50 584 000
Mottatte søknader
23
Innvilgede søknader
3
Innvilgede søknader
Prosjektnr.
Organisasjon
Prosjekttittel
Tema
Søkt beløp
Publisert
332023SINTEF DIGITALQuantum Computing Applied to Industrial Optimization ProblemsN/AKr 17 998 00026.01.2022
331964Institutt for materialteknologi-NTNUAluminum Carbon Battery as Next Generation BatteryN/AKr 12 600 00026.01.2022
331752UNIVERSITETET I OSLOMultispecies biofilm for investigate non-antibiotic therapies in dentistry (MISFAITH)N/AKr 19 986 00026.01.2022

Meldinger ved utskriftstidspunkt 13. juli 2024, kl. 01.20 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.