Gjennomført
Se Resultat

Forskerprosjekt for teknologikonvergens knyttet til muliggjørende teknologier

Interessen for utlysningen på Teknologikonvergens har vært stor, og vi fikk langt flere søknader enn forventet. Vi trenger derfor noe mer tid til søknadsbehandlingen enn opprinnelig planlagt. Søknadsresultatene vil bli kunngjort i månedsskiftet januar/februar 2022.

Viktige datoer

2. jun. 2021

Søkerwebinar om utlysning på teknologikonvergens knyttet til muliggjørende teknologier

4. aug. 2021

Åpen for søknad

15. sep. 2021

Søknadsfrist

1. feb. 2022

Tidligste tillatte prosjektstart

1. jul. 2022

Seneste tillatte prosjektstart

30. jun. 2028

Seneste tillatte prosjektslutt

Viktige datoer

Formål

Formålet med utlysningen er å oppnå radikalt ny teknologiutvikling på tvers av de muliggjørende teknologiene. Muliggjørende teknologier kan for eksempel være bioteknologi, IKT og nanoteknologi.

Samlet lyser vi ut 195 millioner kroner fordelt på to utlysninger: den du leser nå, og Samarbeidsprosjekt for teknologikonvergens knyttet til muliggjørende teknologier.

Om søknadsresultatene

Søkt beløp
Kr 1 800 000 000
Tildelte midler
Kr 138 407 000
Mottatte søknader
98
Innvilgede søknader
7
Innvilgede søknader
Prosjektnr.
Organisasjon
Prosjekttittel
Tema
Søkt beløp
Publisert
331821NTNUSpin-based Intermittent ComputerN/AKr 19 134 00026.01.2022
331736STIFTINGA VESTLANDSFORSKINGViolence-inducing Behaviour Prevention in Social-Cyber Space of Local CommunitiesN/AKr 19 319 00026.01.2022
332004Institutt for medisinske basalfag-UiOWireless Neuroprobe-On-A-ChipN/AKr 20 000 00026.01.2022
331912Norsk senter for molekylærmedisin (NCMM)-UiOCRISPR-Cas9 corrected T cells for personalized therapyN/AKr 19 996 00026.01.2022
331967Kjemisk institutt-UiBIntegrated Catalyst Discovery for BiotechnologyN/AKr 19 958 00026.01.2022
331890UNIVERSITETET I OSLOAB-AG-DESIGN: Rule-guided antibody and antigen designN/AKr 20 000 00026.01.2022
331725UNIVERSITETET I BERGENNew technologies for target discovery in neuropsychiatric disordersN/AKr 20 000 00026.01.2022

Meldinger ved utskriftstidspunkt 24. april 2024, kl. 05:43 CEST

Viktig informasjon

Til utlysingane med søknadsfrist 24. april betener vi vakttelefonen +47 22 03 72 00 måndag 22. april og tysdag 23. april kl. 08.00–15.45 og onsdag 24. april kl. 08.00–13.00.