I budsjettet til søknaden til Forskningsrådet skal du vise kostnadene i prosjektet og hvordan kostnadene skal finansieres. Dette gjør du i en kostnadsplan og en finansieringsplan.

Føring av personalkostnader og indirekte kostnader

Spørsmål om budsjett?

Hvis du har spørsmål om budsjett, ber vi deg kontakte saksbehandleren som er opplyst i den utlysningen du søker på.