Alle søknader om prosjektstøtte til Forskningsrådet må ha et fullstendig budsjett. Budsjettet skal inneholde en kostnadsplan som viser alle kostnadene i prosjektet og en finansieringsplan som viser hvordan kostnadene skal dekkes. Du skal fordele budsjettet på kalenderår.

Føring av personalkostnader og indirekte kostnader

Spørsmål om budsjett?

Hvis du har spørsmål om budsjett, ber vi deg kontakte saksbehandleren som står oppført i den utlysningen du søker på. 

Meldinger ved utskriftstidspunkt 28. september 2022, 08.26 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.