Vi bruker standardiserte søknadstyper. Søknadstypen beskriver hvilke vurderingskriterier og krav som gjelder til søknaden. Se oversikten over disse. 

Sette opp budsjett

Alle søknader om prosjektstøtte til Forskningsrådet skal ha et fullstendig budsjett.

Få gode tips

Meldinger ved utskriftstidspunkt 12. april 2024, 14:13 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.