Forskningsrådet bruker standardiserte søknadstyper. Søknadstypen beskriver hvilke vurderingskriterier og krav som gjelder til søknaden. På siden "Nye søknadstyper i 2019" finner du en oversikt over søknadstypene.

Sette opp budsjett

Alle søknader om prosjektstøtte til Forskningsrådet skal ha et fullstendig budsjett.

Få gode tips

Meldinger ved utskriftstidspunkt 31. mai 2023, 03:04 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.