Kontrakt

Utbetalingen av midler fra Forskningsrådet skjer alltid i henhold til en kontrakt. I kontrakten står vilkårene for bruken av forskningsmidlene og hvilke rettigheter og plikter partene har i gjennomføringen av prosjektet. Les om hvordan dere inngår kontrakt og de ulike delene av kontrakten, hvilket ansvar som ligger til de ulike rollene i prosjektet, krav om likestillingsplaner og hvordan dere gjør endringer i kontrakten.

Les om kontrakten

Vis mer

prosjekter var aktive i 2023

5320

Meldinger ved utskriftstidspunkt 19. mai 2024, kl. 01:42 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.