Kontrakt

Utbetalingen av midler fra Forskningsrådet skjer alltid i henhold til en kontrakt. I kontrakten står vilkårene for bruken av forskningsmidlene og hvilke rettigheter og plikter partene har i gjennomføringen av prosjektet. Les om hvordan dere inngår kontrakt og de ulike delene av kontrakten, hvilket ansvar som ligger til de ulike rollene i prosjektet, krav om likestillingsplaner og hvordan dere gjør endringer i kontrakten.

Les om kontrakten

Vis mer

prosjekter finansiert av Forskningsrådet i 2022

5900

Meldinger ved utskriftstidspunkt 31. mai 2023, 03:10 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.