Kontrakt

Utbetalingen av midler fra Forskningsrådet skjer alltid i henhold til en kontrakt. I kontrakten står vilkårene for bruken av forskningsmidlene og hvilke rettigheter og plikter partene har i gjennomføringen av prosjektet. Les om hvordan dere inngår kontrakt og de ulike delene av kontrakten, hvilket ansvar som ligger til de ulike rollene i prosjektet, krav om likestillingsplaner og hvordan dere gjør endringer i kontrakten.

Les om kontrakten

Vis mer

prosjekter finansiert av Forskningsrådet i 2022

5900

Meldinger ved utskriftstidspunkt 27. februar 2024, 15:33 CET

Viktig informasjon

Til utlysingane med søknadsfrist 6. mars betener vi vakttelefonen +47 22 03 72 00 kvardagene frå torsdag 29. februar til tysdag 5. mars kl. 08.00–15.45 og onsdag 6. mars kl. 08.00–13.00.