Porteføljeanalyse for Helse

Kjennetegn ved EU-porteføljen

EU-porteføljen (målt i kroner og øre) er basert på kontraktsbeløpet for norske deltakere i EU-prosjekter i Horisont 2020 (dvs. kun den "norske" delen). De er merket på samme måte som Forskningsrådets prosjekter. Tallene er periodiserte etter lengden på prosjektperioden.

Sektor

De løpende EU-finansierte prosjektene i 2021, der norske partnere mottar 1220 mill. kroner, fordeler seg med 50 prosent på UH-sektoren, 18 prosent på næringslivet, 15 prosent på instituttsektoren og 14 prosent på helseforetakene. Da er bevilgningen til CEPI (Coalition for Epidemic Preparedness Innovations), 812 mill. kroner, holdt utenfor. CEPI-midlene lyses videre ut internasjonalt til forskning på vaksinekandidater for smittsomme infeksjonssykdommer. UH-sektoren har den samme høye andelen av EU-midlene som den har av Forskningsrådets midler, mens næringslivet og instituttsektoren har en høyere andel og helseforetakene en lavere andel av EU-midlene enn av Forskningsrådets. Tallene er svært like de for foregående år.

Regioner

For de EU-finansierte prosjektene blir Oslo-Viken dominansen veldig sterk med 87 prosent av midlene. Dernest følger Trøndelag, Vestlandet og Nord-Norge med hhv. 5 prosent, 3 prosent og 2 prosent av midlene. Oslo-Viken dominansen skyldes at både CEPI og næringslivet, i all hovedsak, befinner seg her.

Aktiviteter

I 2021 kommer 80 prosent av EU-midlene til norske institusjoner fra helseprogrammet, HEALTH (Health, demographic change and wellbeing), i Horisont 2020 etterfulgt av ERC (European Research Council) og MSCA (Marie Sklodowska-Curie actions) som begge bidro med hhv. 6 og 5 prosent av midlene. Det er en stor økning fra 505 mill. kroner i 2020 til 985 mill. kroner i 2021 innenfor helseprogrammet grunnet rammebevilgningen til CEPI.
Etter disse tre hovedkildene følger FET (Fremtidsteknologier), INNOSUPSME (Innovasjonsprogram for bedrifter), LEIT NMP (Nanoteknologi), ENV (Miljøprogrammet) og FOOD (Matprogrammet).

Vi kan følgelig oppsummere at midler til helseforskning hentes fra mange ulike EU-aktiviteter. Dette blir enda tydeligere når rammebevilgningen til CEPI (fra helseprogrammet HEALTH) holdes utenfor.

Søknadstyper

Horisont 2020 opererer med svært mange søknadstyper (instruments). Forsknings- og innovasjonsprosjekter (Research and Innovation actions) er som tidligere år den vanligste prosjekttypen for helseprosjekter med norsk deltakelse (46 prosent av prosjektene). Dernest følger European Training Networks med 13 prosent. De tre ERC-søknadstypene utgjør til sammen ni prosent av prosjektene.

Søknadstype i EU-porteføljen 2020

Prosjekter

RIA (Research and Innovation action)

110

European Training Networks

32

Standard European Fellowship

15

ERC Starting Grant

10

ERC Consolidator Grant

7

ERC Advanced Grant

4

Innovation action

11

SME Instruments

3

Andre

56

Sum

238

 

Meldinger ved utskriftstidspunkt 17. juni 2024, kl. 19.08 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.