Porteføljeanalyse for Helse

Avgrensing av porteføljen

Forskningsrådets helseportefølje omfatter alle løpende prosjekter som er merket med temaet helse (definisjon under). Denne porteføljeanalysen er gjort på Forskningsrådets totale portefølje av prosjekter dvs. Forskningsrådets egen innsats, EU-innsats og Skattefunn, som er registrert t.o.m. 2021.

Analysen gjelder porteføljeområdet helse sitt ansvarsområde slik det kan beskrives i de fire porteføljedimensjonene:

Fag/teknologi

Den norske FoU-statistikken deler forskningen inn i seks overordnede fagområder, som igjen er brutt ned i fag og deretter disipliner. Helseporteføljen inkluderer hele fagområdet medisin og helsefag. Mange fag og disipliner under andre fagområder inngår også i helseprosjektene. Det gjelder særlig fagområdet teknologi, men også naturvitenskap og matematikk, samfunnsvitenskap og humaniora.

Tema

Helseporteføljen er bredt tematisk definert: Human helse og helsefremmende forhold, forebygging, diagnostikk, behandling av sykdommer og funksjonsbegrensninger, rehabilitering og organisering og effektivisering av tjenestene i helse-, omsorgs- og velferdssektoren.

Anvendelsesområder

Resultater, kunnskap og innovasjon som porteføljen frambringer, har mange brukere i offentlig helseforvaltning på nasjonalt og regionalt nivå innenfor flere politikkområder, praksisfelt, arbeids- og næringsliv, og vil anvendes i hele helse-, omsorgs- og velferdssektoren.

Helse-, omsorgs- og velferdssektoren inkluderer folkehelsefeltet og tannhelsetjenesten, og omfatter alle private og offentlige leverandører av helse-, omsorgs- og velferdstjenester og helsenæringen. I denne planen omfatter velferdstjenestene både de statlige og de kommunale velferdstjenestene, det vil si arbeids- og sosialtjenestene, barnevernet og familievernet. De offentlige tjenestene, dvs. de kommunale og statlige helse-, omsorgs- og velferdstjenestene.

Forsknings- og innovasjonsmiljøene selv er også svært viktige brukere av forsknings- og innovasjonsresultater fra helseporteføljen.

Helsenæringen består av en rekke virksomheter som utvikler, produserer og tilbyr produkter og tjenester til bruk i privat og offentlig helse-, omsorgs- og velferdstjenester. Helseindustrien omfatter bedrifter som driver FoU og produksjon av alle typer medisinske produkter, teknologier og løsninger, som legemidler, diagnostikk, e-helse og velferds produkter/tjenester og medisinsk utstyr.

FoUoI-verdikjede

Helseporteføljen omfatter kjeden av grunnforskning via anvendt forskning til utviklingsarbeid. Den omfatter også forskningsbasert innovasjon og tidligfase kommersialisering.

HRCS

Spesielt for helseporteføljen er at den kan beskrives med Health Research Classification System (HRCS)[1]. HRCS-systemet kan brukes på all helserelevant forskning og klassifiserer forskningen på to måter, som helsekategori (tema) og som forskningsaktivitet (forskningsart). HelseOmsorg21-monitor[2] (HO21-monitor) viser statistikk om forsknings- og innovasjonsaktiviteter innenfor helse og omsorg i Norge. HRSC-tallene sammenholdes med blant annet statistikk om befolkningens sykdomsbyrde i HO21-monitor. Formålet er å samle relevant statistikk på ett sted og gi et godt kunnskapsgrunnlag for beslutninger på alle nivåer.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 24. april 2024, kl. 05:56 CEST

Viktig informasjon

Til utlysingane med søknadsfrist 24. april betener vi vakttelefonen +47 22 03 72 00 måndag 22. april og tysdag 23. april kl. 08.00–15.45 og onsdag 24. april kl. 08.00–13.00.