Porteføljeanalyse for Demokrati, styring og fornyelse

Vedlegg

Grunnlaget for utvalget som er med i totalporteføljen for Demokrati, styring og fornyelse, er prosjekter som er merket med:

Temamerker:

  • Demokrati, makt og styring: Forskning om demokrati og makt, politikk og forvaltning, styring, ledelse og organisering. Internasjonalt, nasjonalt, regionalt og lokalt.
  • Samfunnssikkerhet: Forskning om samfunnssikkerhet som belyser sårbarheter og dilemmaer, bidrar til kunnskap for å forebygge uønskede hendelser, opprettholde viktige samfunnsfunksjoner og infrastruktur, ivareta befolkningens liv, helse og grunnleggende verdier før, under og etter store påkjenninger.
  • Forskning og innovasjon: Forskning om forskningens betydning i samfunnet, forholdet mellom forskning og innovasjon, og forskning om innovasjon i privat og offentlig sektor.

Strukturelt merke: 

  • Fornyelse og innovasjon i offentlig sektor: Forskning og innovasjon knyttet til økonomi, funksjon og organisering i offentlig sektor. Merket omfatter innovasjonsprosjekter og prosjekter med forpliktende brukermedvirkning, i tillegg til forskning for fornyelse av offentlig sektor. 

Strukturelle merker brukes for å vurdere ulike forhold ved forskningen som forskningsart, kjønn, internasjonalisering og fornyelse og innovasjon. Merket Fornyelse og innovasjon i offentlig sektor angir i hvilken grad prosjektet kan bidra til fornyelse og innovasjon i offentlig sektor. Merket har eksistert over tid og er godt innarbeidet i organisasjonen. Vi har i analysen brukt dette merket for å måle i hvor stor grad prosjektene i Forskningsrådet utvikler kunnskap om fornyelse i offentlig sektor som Porteføljestyret for demokrati, styring og fornyelse har ansvar for å følge opp. 

I tillegg er skatt og økonomi et forskningstema uten eget temamerke.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 22. mai 2024, kl. 23:24 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.