Porteføljeanalyse for Demokrati, styring og fornyelse

Fag

Hoveddelen av porteføljestyrets egne investeringer er orientert mot utfordringsdrevet og anvendt forskning og utviklingsarbeid. Det innebærer at den samlede forskingsinnsatsen spenner over hele spekteret av fagområder, fra de mer teknologisk orienterte til humaniora og samfunnsfag. 

Tabellen under viser at DEMOKRAT-porteføljen er tverrfaglig. Det er samfunnsfag som dominerer både i totalporteføljen uten EU-innsats og i porteføljestyrets egne investeringer i 2022 og 2021. Det er imidlertid stor forskjell når det gjelder hvor stor andel samfunnsvitenskap utgjør i totalporteføljen og i porteføljens egne investeringer. I totalporteføljen er det relativt stort innslag av både medisin og helsefag, teknologi og matematikk og naturvitenskap. Blant egne investeringer ser vi en tydelig overvekt av samfunnsvitenskap med innslag av teknologi, samt en liten andel humaniora, medisin og helsefag og matematikk og naturvitenskap. Det er lite endringer i fordelingen på de ulike fagområdene fra 2021 til 2022, både når vi ser på totalporteføljen og egne investeringer.  

 

Fagområder

DEMOKRAT-porteføljen (uten EU- innsats)

Porteføljestyrets egne investeringer

 

2021

2022

2021

2022

%-andel av

1281 mill. kr

1376 mill. kr

236 mill. kr

233 mill. kr

Samfunnsvitenskap

42 %

43 %

80 %

79 %

 

Medisin og helsefag

20 %

21 %

4 %

3 %

 

Teknologi

24 %

23 %

9 %

10 %

 

Matematikk og naturvitenskap

11 %

10 %

2 %

2 %

 

Humaniora

2 %

3 %

5 %

5 %

 

Landbruks- og fiskerifag

-

-

-

-

 

Annet

-

-

-

-

 

Tabellen viser fagområder definert ut fra det dominerende fagområdet i enkeltprosjektene. Imidlertid er prosjektene som inngår i DEMOKRAT-porteføljen i stor grad tverrfaglige. De kombinerer gjerne ulike fagretninger innenfor et fagområde og på tvers av fagområder. Innenfor samfunnsfag, som er det største fagområdet, ser vi størst innslag av statsvitenskap og organisasjonsteori, økonomi, sosiologi og pedagogikk, men også innslag av for eksempel rettsvitenskap, sosialantropologi, urbanisme og planlegging, samfunnsgeografi, medievitenskap og psykologi. Innenfor teknologi er det informasjons- og kommunikasjonsteknologi som dominerer.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 23. mai 2024, kl. 00:09 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.