Porteføljeanalysen for Industri og tjenestenæringer

Vurdering av porteføljen mot måloppnåelse

Mål for porteføljen for industri- og tjenestenæringer skal utvikles i porteføljeplanarbeidet i 2020. Siden dette arbeidet nylig er igangsatt vil vi i denne versjonen vurdere måloppnåelsen opp mot målene i programplanene for hvert av programmene i investeringsporteføljen: FORNY, BIA inkl. Eurostars og FORREGION.