Porteføljeanalysen for Industri og tjenestenæringer

Vurdering av porteføljen mot måloppnåelse

INDTJEN-porteføljen skal bidra til å realisere tre av hovedmålene i Forskningsrådets strategi. Disse er: Bærekraftig omstilling av næringslivet, Kommersialisering fra forskning, og Regional næringsutvikling. I porteføljeplanen til industri og tjenestenæringer er det laget egne investeringsmål for INDTJEN-porteføljen som er forankret i Forskningsrådets strategi. Hovedmålene er formulert som fire samfunnsmål:

  1. Fornyelse av etablert næringsliv og etablering av nytt næringsliv i hele landet
  2. Etablering av nye grønne verdikjeder – utvidelse av eksisterende verdikjeder
  3. Et bærekraftig norsk næringsliv og grønn innovasjon
  4. Et kunnskapsbasert og produktivt samfunn

Veien til samfunnsmålene går via brukerne eller aktørene i forsknings- og innovasjonssystemet. Brukermål beskriver ønsket tilstand eller adferd blant disse. Porteføljeplanen har definert 11 brukermål. En vurdering av måloppnåelsen av disse beskrives under.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 3. februar 2023, 11.57 CET

Viktig informasjon

Til utlysingane med søknadsfrist 8. februar betener vi vakttelefonen +47 22 03 72 00 torsdag 2. februar til tysdag 7. februar kl. 08.00–15.45 og onsdag 8. februar kl. 08.00–13.00.