Investeringsplanen for Helse

Utlysningsplan

Utlysningene fordeler seg på søknadstypene som tabellen under viser (beløp i mill. kroner). Beløpene for 2022 er tentative.

Søknadstype

Prioriteringer i 2022
(tema)

2022

Planlagt beløp i 2023

Planlagt beløp i 2024

Forskerprosjekter

  • Helsetilbud til utsatte befolkningsgrupper

80

?

50 - 120

?

Kompetanse- og samarbeidsprosjekter

  • Persontilpasset forebygging, behandling og tjenester
  • AMR*
  • Kvinnehelse og kjønnsperspektiver

140

?

50-150

?

Kommersialiserings-prosjekter

  • Helsenæring

3

?

?

Innovasjonsprosjekter

  • Helsenæring (Pilot H)
  • Helsetjenester (IPO, offentlig PhD)

8

25

100

30

?

Forskningssentre

 

Infrastruktur

 

Koordinering og støtte

Arrangementsstøtte

Nettverksmidler – posisjonering mot EU

3

3

3

3

3

3

Internasjonalt samarbeid

Diverse EU-partnerskap, JPND, JPIAMR, Japan-Norden

45

45

45

Annet

 

   

 

SUM

 

304

440

250

X Beløp ikke bestemt
? Ikke bestemt
– Ingen utlysning
*AMR, fellesutlysning, totalt beløp er ca. 60 mill. BEDREHELSE legger inn 20 mill. kroner.

 

Meldinger ved utskriftstidspunkt 2. februar 2023, 02.03 CET

Viktig informasjon

Til utlysingane med søknadsfrist 8. februar betener vi vakttelefonen +47 22 03 72 00 torsdag 2. februar til tysdag 7. februar kl. 08.00–15.45 og onsdag 8. februar kl. 08.00–13.00.