Investeringsplanen for Helse

Utlysningsplan

Utlysningene fordeler seg på søknadstypene som tabellen under viser (beløp i mill. kroner). Beløpene for 2022 er tentative.

 

Søknadstype

Prioritering 2021
(stikkord)

Budsjett 2021

Planlagt 2022

Planlagt 2023

Forskerprosjekter

Bruk av helsedata

75

60

X

Kompetanse- og samarbeidsprosjekter

E-helse, Folkehelsetiltak

175

200

X

Kommersialiserings-prosjekter

Helsenæring 

3

3

X

Innovasjonsprosjekter

Helsenæring, E-helse

103

72

X

Forskningssentre

 

320

Infrastruktur

 

Koordinering og støtte

Arrangementsstøtte

3

3

X

Internasjonalt samarbeid

EU-partnerskap, JPND, JPIAMR, AAL, Japan-Norden

57

50

X

Annet

       

SUM

 

736

388

X

X Beløp ikke fastsatt
– Ingen utlysning