Planlagt

Verifisering – Kommersialisering fra offentlig finansiert forskning 2024

Viktige datoer

1. jan. 2025

Tidligste tillatte prosjektstart

1. jun. 2025

Seneste tillatte prosjektstart

31. mai 2028

Seneste tillatte prosjektslutt

Viktige datoer

Formål

Formålet med et verifiseringsprosjekt er å redusere teknologisk og markedsmessig usikkerhet i prosjektet. Godkjente forskningsorganisasjoner, TTO-er og oppstartsselskaper med utspring fra godkjente forskningsorganisasjoner, kan søke.

Om utlysningen

Mer informasjon kommer.

Hvem kan søke?

Mer informasjon kommer.

Hvem kan delta i prosjektet?

Mer informasjon kommer.

Hva kan du søke om støtte til?

Mer informasjon kommer.

Aktuelle temaområder for denne utlysningen

Kommersialisering

Praktiske opplysninger

Forskning og innovasjon | Verifisering

Her vurderes utgangspunktet for søknaden og hva som er gjort i forkant av prosjektet.

Forskningsresultater
• I hvilken grad er forskningsgrunnlaget tilstrekkelig redegjort for, herunder hvem som står bak forskningen og hvordan det har utspring fra en offentlig finansiert forskningsorganisasjon, hva er nytt, hvorfor er forskningen interessant, hvor på TRL-skala befinner prosjektet seg?

Innovasjonsgrad
• I hvilken grad er behovet eller problemet som skal løses på en ny eller bedre måte beskrevet og hva er forskjellig ift. eksisterende løsninger (state-of-the-art)?

Virkninger og effekter | Verifisering

Her vurderes den langsiktige planen og hva som skal skje etter prosjektet.

Markedsinnsikt og bruksområder
• I hvilken grad er det tilstrekkelig redegjort for markedsinnsikt, bruksområder og hvorfor resultatene er kommersielt interessante? I hvilken grad viser søker til dialog med relevante aktører?
• I hvilken grad identifiseres og beskrives konkurransebildet?

Gjennomføringsstrategi
• I hvilken grad er hovedtrekkene i hva som skal skje etter dette prosjektet redegjort for, herunder hypoteser som adresserer strategivalg, utfordringer, risiko og rettigheter, forventede inntekter, investerings- og bemanningsbehov?

Samfunnsnytte og bærekraft
• I hvilken grad beskrives viktige samfunnsutfordringer som prosjektet vil kunne bidra til å løse?

Gjennomføring | Verifisering

Her vurderes den kortsiktige planen og hva som skal utføres i prosjektet for å utløse neste fase.

Prosjektplan
• I hvilken grad redegjør prosjektet for hva som skal gjøres, hvorfor aktivitetene er viktig, hva som ansees som suksessfullt utfall og hva resultatene vil utløse?
• I hvilken grad presenterer prosjektet en realistisk gjennomføringsplan med målbare milepæler og tilhørende aktiviteter?

Ledelse, gruppe og ekspertise
• I hvilken grad har prosjektet tilgang til nødvendige ressurser og ekspertise til å gjennomføre prosjektet?
• I hvilken grad finnes det en plan for å involvere relevante eksterne aktører (investorer, partnere, kunder, interessenter, mentorer, samfunnsaktører, osv.)?

Budsjett
• I hvilken grad er budsjett og finansieringsplaner realistiske, kostnadseffektive og tydelig forankret i prosjektets planer og ressursbehov?

Meldinger ved utskriftstidspunkt 25. juli 2024, kl. 00.40 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.