Ofte stilte spørsmål om kommersialiseringsprosjekt

På denne siden finner du svar på spørsmål som ofte stilles av søkere.

Kan man søke om verifiseringsmidler mer enn én gang?

Må oppstartsbedrifter ha avklart rettighetssituasjonen med forskningsorganisasjonen på søknadstidspunktet?

Kan prosjektet ha utenlandske samarbeidspartnere?

Hvordan skal vi føre finansiering fra en utenlandsk "kun finansierende" samarbeidspartner i budsjettabellene i søknadsskjemaet?

Kan en kommersiell samarbeidspartner få eksklusivitet til å forhandle om prosjektresultater?

Hva kan kommersielle aktører bidra med i prosjektet?

Hva ligger i at prosjektet må være basert på offentlig finansiert forskning, men ikke er såkalt "Open source"?

Hvordan beregner man timesatser for prosjektmedarbeidere?

Meldinger ved utskriftstidspunkt 19. januar 2022, 15.03 CET

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.