Samarbeidsprosjekt for økt omstilling og verdiskaping i bygg-, anlegg- og eiendomsnæringen

Gjennomført
Se Resultat

Formål

Formålet med utlysningen er å utvikle ny kunnskap som bygg-, anlegg- og eiendomsnæringen trenger for innovasjon og bærekraftig verdiskaping. Prosjektene skal stimulere og støtte samarbeid mellom forskningsmiljøer og bedrifter i bygg-, anlegg- og eiendomsnæringen.

Viktige datoer

24. mar 2021

Åpen for søknad

12. mai 2021

Søknadsfrist

01. okt 2021

Tidligste tillatte prosjektstart

01. des 2021

Seneste tillatte prosjektstart

30. nov 2025

Seneste tillatte prosjektslutt

Viktige datoer

Om søknadsresultatene

Søkt beløp
Kr 310 600 000
Tildelte midler
Kr 48 800 000
Mottatte søknader
24
Innvilgede søknader
4

Innvilgede søknader

Prosjektnr.
Prosjektnr. 328833
Prosjektnr. 328767
Prosjektnr. 328730
Prosjektnr. 328697