Gjennomført
Se Resultat

Samarbeidsprosjekt for økt omstilling og verdiskaping i bygg-, anlegg- og eiendomsnæringen

Viktige datoer

24. mar 2021

Åpen for søknad

12. mai 2021

Søknadsfrist

01. okt 2021

Tidligste tillatte prosjektstart

01. des 2021

Seneste tillatte prosjektstart

30. nov 2025

Seneste tillatte prosjektslutt

Viktige datoer

Formål

Formålet med utlysningen er å utvikle ny kunnskap som bygg-, anlegg- og eiendomsnæringen trenger for innovasjon og bærekraftig verdiskaping. Prosjektene skal stimulere og støtte samarbeid mellom forskningsmiljøer og bedrifter i bygg-, anlegg- og eiendomsnæringen.

Om søknadsresultatene

Søkt beløp
Kr 310 600 000
Tildelte midler
Kr 48 800 000
Mottatte søknader
24
Innvilgede søknader
4
Innvilgede søknader
Prosjektnr.
Organisasjon
Prosjekttittel
Tema
Søkt beløp
Publisert
328833Institutt for industriell økonomi og teknologiledelseSustainable value creation by digital predictions of safety performance in the construction industryN/AN/A21.09.2021
328767STIFTELSEN NORGES GEOTEKNISKE INSTITUTTGreen sOil stAbiLisation (GOAL)N/AN/A21.09.2021
328730Institutt for arkitektur og planleggingBridging the gap => Linking early Planning and Design to Use and Facility ManagementN/AN/A21.09.2021
328697SINTEF ASServiceable, Environmentally reSponsible & Safe—Integrating automated Legionella mitigation into potable building water system designN/AN/A21.09.2021

Meldinger ved utskriftstidspunkt 1. juni 2023, 11:39 CEST

IT-feil Skattefunn

Har du fått e-post om at prosjektet ditt til SkatteFUNN er trukket? Dette skyldes en IT-feil. Vi beklager dette og jobber med å rette opp i feilen.