Porteføljeanalyse for Petroleum

Vedlegg

Vedlegg 1 – Figur: Budsjettinnsats fra målrettede og øvrige aktiviteter

imageqgeq.png

Vedlegg 2 – Figur: Tematisk fordeling og søknadstype i målrettet portefølje (2019)

image9iwv.png

Vedlegg 3 – Figur: Fordeling av bevilgning til løpende prosjekter fra målrettede og øvrige aktiviteter per sektor (2019)

image3shv.png

 

Meldinger ved utskriftstidspunkt 12. april 2024, 13:39 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.