Porteføljeanalyse for Petroleum

Vedlegg

Vedlegg 1 – Figur: Budsjettinnsats fra målrettede og øvrige aktiviteter

imageqgeq.png

Vedlegg 2 – Figur: Tematisk fordeling og søknadstype i målrettet portefølje (2019)

image9iwv.png

Vedlegg 3 – Figur: Fordeling av bevilgning til løpende prosjekter fra målrettede og øvrige aktiviteter per sektor (2019)

image3shv.png

 

Meldinger ved utskriftstidspunkt 2. juni 2023, 20:59 CEST

IT-feil Skattefunn

Har du fått e-post om at prosjektet ditt til SkatteFUNN er trukket? Dette skyldes en IT-feil. Vi beklager dette og jobber med å rette opp i feilen.