Støtteordninger til norske søkere

Planlegger du å søke EUs forsknings- og innovasjonsprogram, Horisont Europa, tilbyr vi i Forskningsrådet ulike støtteordninger for å øke sjansen for å lykkes i EU-konkurransen.

Visste du at vi blant annet har en stor portefølje med gratis kurs? Vi tilbyr faglig søknadsveiledning fra nasjonale kontaktpersoner, økonomiske støtteordninger og støtte til drift av regionale EU-nettverk.

Økonomisk støtte

PES Horisont Europa rammebevilgning – for forskningsorganisasjoner

Dette er en ordning der forskningsorganisasjoner kan søke om årlig rammebevilgning for sin aktivitet i Horisont Europa.  Midlene kan benyttes til kompetanseheving, posisjonering, prosjektetablering og strategiarbeid i forbindelse med søknader til Horisont Europa.  Se oversikt over de som har fått innvilget støtte for 2021 og 2022.

Ny utlysning

Utlysning for perioden 2023-24, kommer først i begynnelsen av 2023. Dette er fordi vi må avvente statsbudsjettet for 2023 før vi kan fastsette omfang og innretning av utlysningen.

Bedrifter, offentlige myndigheter og aktører uten rammebevilgning kan søke om støtte til prosjektetablering fra den åpne PES-utlysningen til hver enkelt EU-søknad de deltar i.  

PES Horisont Europa uten rammebevilgning – for bedrifter og offentlige aktører.

Bedrifter, offentlige myndigheter og aktører uten rammebevilgningen som nevnes i kulepunktet over, kan søke om støtte til prosjektetablering og posisjonering i Horisont Europa. Se utlysningen her.

Toppfinansiering av MSCA-stipendiater som vil forske utenfor Norge

Marie Skłodowska-Curie Actions er en del av Horisont Europa og bidrar til fremragende og nyskapende forskerutdanning, i tillegg til aktiviteter for karriereutvikling og kunnskapsoverføring på tvers av landegrenser og sektorer.
Se utlysning om toppfinansiering av utgående MSCA-stipendiater.

Støtte til å sende ny ERC-søknad

Har du søkt Det europeiske forskningsrådet (ERC) og gått videre til trinn 2, men likevel ikke fått midler? Da kan du få støtte til å forberede en ny søknad. Forskningsrådet gir inntil 500 000 kroner i støtte dersom du sender inn en ny søknad innen to år etter den første ERC-søknaden.
Søk økonomisk støtte til å sende ny ERC-søknad.

Kompensasjonsordning for deltagelse i Horisont Europa (Retur-EU)

EUs finansieringspolicy baserer seg på at forskningsorganisasjoner har vesentlig høyere offentlig grunnfinansiering enn det norske forskningsinstitutter har. Retur-EU er en rammestyrt kompensasjonsordning for deltagelse i Horisont Europa. Ordningen kompenserer for noe av gapet mellom EUs finansiering og faktiske kostnader.
Les mer om kompensasjonsordningen.

Annen støtte

Horisont Europa kurstilbud

Vi har kurstilbud både for deg som søker EU-programmet for første gang eller er viderekommen søker. Kursene passer enten du er forsker eller EU-rådgiver på et universitet, institutt eller høyskole, jobber i næringslivet eller offentlig sektor.
Se våre kurstilbud for søkere til Horisont Europa.

Veiledning fra våre eksperter

Forskningsrådets mange nasjonale kontaktpersoner til Horisont Europa, gir gratis veiledning og råd om hvordan du best lykkes med din Horisont Europa-søknad.

Se oversikt over våre nasjonale kontaktpersoner (NCP) i Horisont Europa.

Gratis konsulenthjelp

Trenger du hjelp til strategi og konseptutvikling av EU-søknaden din? Vi tilbyr gratis konsulenthjelp til søkere med stort potensial i Horisont Europa.
Les mer om konsulenthjelp til prosjektutvikling og utvikling av Horisont Europa-strategi.

Regionale EU-nettverk

EU-nettverk i hele landet hjelper deg å få bedre kompetanse om Horisont Europa og kan koble deg opp med aktører på tvers av sektorer.
Se oversikt over EU-nettverk i Horisont Europa.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 3. februar 2023, 14.13 CET

Viktig informasjon

Til utlysingane med søknadsfrist 8. februar betener vi vakttelefonen +47 22 03 72 00 torsdag 2. februar til tysdag 7. februar kl. 08.00–15.45 og onsdag 8. februar kl. 08.00–13.00.