Støtteordninger til norske søkere

Planlegger du å søke EUs forsknings- og innovasjonsprogram, Horisont Europa, tilbyr vi i Forskningsrådet ulike støtteordninger for å øke sjansen for å lykkes i EU-konkurransen.

Visste du at vi blant annet har en stor portefølje med gratis kurs? Vi tilbyr faglig søknadsveiledning fra nasjonale kontaktpersoner, økonomiske støtteordninger og støtte til drift av regionale EU-nettverk.

Økonomisk støtte

PES Horisont Europa rammebevilgning – for forskningsorganisasjoner

Dette er en ordning der forskningsorganisasjoner kan søke om årlig rammebevilgning for sin aktivitet i Horisont Europa.  Midlene kan benyttes til kompetanseheving, posisjonering, prosjektetablering og strategiarbeid i forbindelse med søknader til Horisont Europa.

Utlysningen for perioden 2023–2024 hadde søknadsfrist 15. mars 2023.

Bedrifter, offentlige myndigheter og aktører uten rammebevilgning kan søke om støtte til prosjektetablering fra den åpne PES-utlysningen til hver enkelt EU-søknad de deltar i.  

PES Horisont Europa uten rammebevilgning – for bedrifter og offentlige aktører.

Bedrifter, offentlige myndigheter og aktører uten rammebevilgningen som nevnes i kulepunktet over, kan søke om støtte til prosjektetablering og posisjonering i Horisont Europa. Legg merke til at det er innført krav om terskelverdi ("threshold") for å få utbetalt støtten fra PES fra om med januar 2023. 

Les utlysningen PES Horisont Europa – Støtte til prosjektetablering og posisjonering.

Kompensasjonsordning for deltagelse i Horisont Europa (Retur-EU)

EUs finansieringspolicy baserer seg på at forskningsorganisasjoner har vesentlig høyere offentlig grunnfinansiering enn det norske forskningsinstitutter har. Retur-EU er en rammestyrt kompensasjonsordning for deltagelse i Horisont Europa. Ordningen kompenserer for noe av gapet mellom EUs finansiering og faktiske kostnader.

Les mer om kompensasjonsordningen.

Toppfinansiering av MSCA- og HFSP-stipendiater

Du kan få toppfinansiering hvis du har fått finansiering fra MSCA eller HFSP for å være ved en vertsinstitusjon utenfor Norge, du har tilbrakt minst 5 av de siste 8 årene i Norge og du har en master eller PhD-grad fra en norsk institusjon. Norske institusjoner kan få toppfinansiering dersom de skal være vertskap for en HFSP postdoctoral fellowship mottaker.

Du finner detaljene i utlysningen: Toppfinansiering av MSCA- og HFSP-stipendiater

EURATOM – EUs forskningsprogram for strålevern

Med status som tredjeland kan Norge delta i prosjekter i regi av EUs forskningsprogram for strålevern - EURATOM, men uten å motta prosjektfinansiering fra EU. Prosjekter som gjelder strålevern, dekommisjonering og håndtering av radioaktivt avfall kan søke om å få dekket prosjektkostnader fra Forskningsrådet.

Les om ordningen.

Annen støtte

Horisont Europa kurstilbud

Vi har kurstilbud både for deg som søker EU-programmet for første gang eller er viderekommen søker. Kursene passer enten du er forsker eller EU-rådgiver på et universitet, institutt eller høyskole, jobber i næringslivet eller offentlig sektor.
Se våre kurstilbud for søkere til Horisont Europa.

Veiledning fra våre eksperter

Forskningsrådets mange nasjonale kontaktpersoner til Horisont Europa, gir gratis veiledning og råd om hvordan du best lykkes med din Horisont Europa-søknad.

Se oversikt over våre nasjonale kontaktpersoner (NCP) i Horisont Europa.

Gratis konsulenthjelp

Trenger du hjelp til strategi og konseptutvikling av EU-søknaden din? Vi tilbyr gratis konsulenthjelp til søkere med stort potensial i Horisont Europa.
Les mer om konsulenthjelp til prosjektutvikling og utvikling av Horisont Europa-strategi.

Regionale EU-nettverk

EU-nettverk i hele landet hjelper deg å få bedre kompetanse om Horisont Europa og kan koble deg opp med aktører på tvers av sektorer.
Se oversikt over EU-nettverk i Horisont Europa.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 12. april 2024, 12:59 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.