EU-nettverk i Horisont Europa

Nettverkene øker deltakernes kompetanse om Horisont Europa, styrker samarbeidet på tvers av sektorer, bidrar til å lære og dele god praksis og bygge nettverk for kommende EU-søknader.

Fire blide personer står på steiner i vannkanten til en stor innsjø .

EU-nettverkene jobber for å dyktiggjøre norske søkere til EUs Horisont Europa. Forskningsrådet bidrar med midler til å drifte disse EU-nettverkene som holder til i hele landet.

Ta kontakt med ditt regionale eller tematiske EU-nettverk i dag

Her finner du oversikt over nettverkene med kontaktpersoner.

Regionale EU-nettverk

Jobber du i en kommunal virksomhet uten erfaring med å delta i et Horisont-prosjekt? Da kan ditt regionale eller det KS-ledede FINN EU-nettverket være et bra sted å starte.

Nettverk

Ansvarlig institusjon

Kontaktperson

FINN-EU

KS - Kommunesektorens organisasjon

Janicke A. Giæver

EU-nettverk Møre og Romsdal - et regionalt nettverk for flere og bedre søknader i Horisont Europa.

Møre og Romsdal fylkeskommune

Malene Aaram Vike

Horisont Troms og Finnmark

Troms og Finnmark fylkeskommune

Marthe Kristin Svensson

Horisont Trøndelag 2021-2024 -et tverrsektorielt nettverk for mobilisering til økt trøndersk deltagelse i Horisont Europa.

Trøndelag fylkeskommune

Stein Ivar Mona

Mobilisering til Horisont Europa i Vestland

Vestland fylkeskommune

Kate Clarke

Horizon South Norway 2021-2024 EU-nettverk

Agder fylkeskommune

Stig Marthinsen

Horisont Rogaland

Universitetet i Stavanger

Kyrre Aas

 

Tematiske EU-nettverk

Nettverk Ansvarlig institusjon Kontaktperson

NORA.EU

Universitetet i Oslo

Klas Henning Pettersen

Nettverk for Horisont Europas mobilitets- og logistikkutfordringer

ITS Norge - Norsk forening for multimodale intelligente transport systemer og tjenester - ITS Norway

Runar Søråsen

NAINE 2.0 - Norwegian AI network for Europe

SINTEF Digital

Lene Lad Johansen

EU-nettverk for næringsutvikling innen digitalisering og sirkulærøkonomi.

Smart Innovation Norway AS

Joseph Negreira

Process+

Norsk industri

Katrine Vinnes

EU-nettverk for robotikk og automatisering i inspeksjon og vedlikehold (RINVE)

SINTEF AS

Aksel Andreas Transeth

Ocean of Opportunities

Universitetet i Bergen

Cecilie Evjen

AquaMare

NCE Aquaculture AS

Ann Cecilie Hilling

 

Meldinger ved utskriftstidspunkt 4. juni 2023, 01:57 CEST

IT-feil Skattefunn

Har du fått e-post om at prosjektet ditt til SkatteFUNN er trukket? Dette skyldes en IT-feil. Vi beklager dette og jobber med å rette opp i feilen.