EU-nettverk i Horisont Europa

Nettverkene øker deltakernes kompetanse om Horisont Europa, styrker samarbeidet på tvers av sektorer, bidrar til å lære og dele god praksis og bygge nettverk for kommende EU-søknader.

EU-nettverkene jobber for å dyktiggjøre norske søkere til EUs Horisont Europa. Forskningsrådet bidrar med midler til å drifte disse EU-nettverkene som holder til i hele landet.

Ta kontakt med ditt regionale eller tematiske EU-nettverk i dag

Her finner du oversikt over nettverkene med kontaktpersoner.

Regionale EU-nettverk

Jobber du i en kommunal virksomhet uten erfaring med å delta i et Horisont-prosjekt? Da kan ditt regionale eller det KS-ledede FINN EU-nettverket være et bra sted å starte.

Nettverk

Ansvarlig institusjon

Kontaktperson

FINN-EU

KS - Kommunesektorens organisasjon

Thea Forsberg

EU-nettverk Møre og Romsdal - et regionalt nettverk for flere og bedre søknader i Horisont Europa.

Møre og Romsdal fylkeskommune

Trude Carlsen

Horisont Troms og Finnmark

Troms fylkeskommune

Håkon Dahlmo

Horisont Trøndelag 2021-2024 -et tverrsektorielt nettverk for mobilisering til økt trøndersk deltagelse i Horisont Europa.

Trøndelag fylkeskommune

Stein Ivar Mona

Mobilisering til Horisont Europa i Vestland

Vestland fylkeskommune

Kate Clarke

Horizon South Norway 2021-2024 EU-nettverk

Agder fylkeskommune

Karsten Aust

Horisont Rogaland

Universitetet i Stavanger

Kyrre Aas

 

Tematiske EU-nettverk

Nettverk Ansvarlig institusjon Kontaktperson

NORA.EU

Universitetet i Oslo

Klas Henning Pettersen

Nettverk for Horisont Europas mobilitets- og logistikkutfordringer

ITS Norge - Norsk forening for multimodale intelligente transport systemer og tjenester - ITS Norway

Runar Søråsen

NAINE 2.0 - Norwegian AI network for Europe

SINTEF Digital

Lene Lad Johansen

EU-nettverk for næringsutvikling innen digitalisering og sirkulærøkonomi.

Smart Innovation Norway AS

Joseph Negreira

Process+

Norsk industri

Helene Falch Fladmark

EU-nettverk for robotikk og automatisering i inspeksjon og vedlikehold (RINVE)

SINTEF AS

Aksel Andreas Transeth

Ocean of Opportunities

Universitetet i Bergen

Terje Restad

AquaMare

NCE Aquaculture AS

Ann Cecilie Hilling

 

Meldinger ved utskriftstidspunkt 19. juni 2024, kl. 14.47 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.