Konsulenthjelp

Forskningsrådet tilbyr gratis konsulenthjelp til søkere med stort potensial i Horisont Europa. Vi har i flere år hatt avtale med det internasjonale konsulentselskapet PNO. Selskapet benyttes av mange bedrifter og anerkjente europeiske forskningsinstitusjoner. Dette er noe av det PNO kan bistå med:

  • Hjelp til utvikling av Horisont Europa-strategi
  • Mentorhjelp og ideutvikling til best mulig Horisont Europa søknad
  • Hjelp med å finne riktige partnere til prosjektet
  • Gjennom individuelle møter avdekke spesifikke behov, ambisjoner og forventninger
  • Identifisere utlysninger og finansieringsmuligheter som passer med ditt prosjekt
  • Gjennomlesning og kommentering av søknaden.

Du kan få hjelp til søknadsutvikling innenfor alle typer Horisont Europa-utlysninger, enten det er et samarbeidsprosjekt (RIA, IA og CSA-prosjekttyper), eller en søknad til ERC, MSCA eller COST nettverk. Lurer du på om ditt prosjekt kan få konsulenthjelp fra PNO? Kontakt våre nasjonale kontaktpersoner (NCP), så vurderer de prosjektideen din og kan sette deg i kontakt med PNO.

Benytt dere av hjelp til søknadsprosessen

Forskningsrådet anbefaler dere som søker Horisont Europa å ta i bruk all den hjelp dere kan få i søknadsprosessen. Dette gjelder både fra interne ressurser, våre nasjonale kontaktpersoner for Horisont Europa (NCP) og fra PNO.

Vi anbefaler derimot ikke å overlate selve søknadsskrivingen til eksterne konsulenter. Det er viktig at dere selv "holder i pennen" og har eierskap til søknaden, hvordan den utformes og hva som loves i søknaden. Vår erfaring er at søknaden da blir bedre.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 20. juli 2024, kl. 16.59 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.