10 tips for å lykkes med søknad til Horisont Europa

Her finner du våre ti tips til bedrifter for å lykkes med en søknad til Horisont Europa.

  1. Start tidlig og sett av god tid til søknaden.

  2. Beskriv hva som skal skje, ikke bare i selve prosjektfasen, men også etter at prosjektet er avsluttet. Hvilken samfunnseffekt (impact) skal prosjektet ha?

  3. Ta kontakt med Forskningsrådets eller Innovasjon Norges eksperter for å få testet prosjektideen.

  4. Søk Forskningsrådet om nasjonale midler til prosjektetablering.

  5. Få med deg gode prosjektpartnere i søknaden.

  6. Delta på gratis kurs i regi av Forskningsrådet.

  7. Bruk et lett forståelig språk som får frem poengene dine og benytt grafiske fremstillinger der det lar seg gjøre.

  8. Inkluder standardisering i søknaden (CEN).

  9. Har du svart på det utlysningen ber om?

  10. Få andre øyne til å lese gjennom søknaden, enten interne i organisasjonen eller eksterne konsulenter.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 12. april 2024, 13:32 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.