Store muligheter i Horisont Europa for norske bedrifter

Norske bedrifter kan søke midler til og delta i forsknings- og innovasjonsprosjekter på lik linje med bedrifter i EUs medlemsland. 95,5 milliarder euro ligger i potten og sammen med Innovasjon Norge hjelper vi deg videre.

Bli med i Horisont Europa

Jobber bedriften din for bærekraftig omstilling og verdiskaping? Vil dere samarbeide med de mest kunnskapsrike organisasjonene i Europa? Eller er dere på jakt etter finansiering til å kommersialisere og skalere en banebrytende og lønnsom løsning med internasjonalt markedspotensial?

Da bør dere vurdere å søke EUs rammeprogram for forskning og innovasjon, Horisont Europa.

Fakta om Horisont Europa

Derfor bør norske bedrifter søke midler fra Horisont Europa

  • Får samarbeid og nettverk med de beste fagmiljøene i Europa
  • Kan teste ut nye konsepter og utvikle nye produkter eller tjenester
  • Øker mulighetene på det internasjonale markedet
  • Større beløp finansiert enn ordninger i Norge kan gi (grunnet unntak fra statsstøtteregulativet)
  • Øker egen synlighet
Finn kontaktperson i din region

Horisont Europa forklart på 5 minutter

Slik vinner du frem og får hjelp

Uttelling i Horisont 2020

EUs forrige forskning- og innovasjonsprogram ble avsluttet i 2020, og dette hentet norske bedrifter hjem fra Horisont 2020:

  • 4 milliarder kroner til norske bedrifter
  • Norske bedrifter deltok i 588 prosjekter
  • Suksessraten for bedriftsdeltakelsene var på 15 prosent

Er du klar for å diskutere prosjektideen din videre?

  • Tenker du at det er mulig å utvide markedet for produktene dine internasjonalt?
  • Ønsker du å samarbeide med de beste i Europa for å sikre at produktene dine holder seg teknologisk i front?

Hvis svaret er ja, ta direkte kontakt med våre eksperter.

Forskningsrådet og Innovasjon Norge tilbyr støtteordninger

Vil dere søke, kan dere få hjelp hos både Forskningsrådet og Innovasjon Norge. Til sammen har vi en rekke støtteordninger og har eksperter som bistår bedrifter i søknadsprosessen og ved prosjektoppstart.

Finn en ekspert

finnes i potten for forskning og innovasjon i Horisont Europa

95,5mrd. Euro

Meldinger ved utskriftstidspunkt 3. februar 2023, 15.01 CET

Viktig informasjon

Til utlysingane med søknadsfrist 8. februar betener vi vakttelefonen +47 22 03 72 00 torsdag 2. februar til tysdag 7. februar kl. 08.00–15.45 og onsdag 8. februar kl. 08.00–13.00.