Ofte stilte spørsmål om innovasjonsprosjekt i næringslivet

Denne informasjonssiden gjelder for løpende søknadsmottak fra 18. januar 2022.

Terminologi

Søkere og deltakere

Innhold i prosjektet/søknaden

Støtte for risikoavlastning og spredning av kunnskap

Prosjektlengde, kostnader, finansiering og støtte

Søknadsbehandlingen

Generelle tips som kan være viktig ved utarbeidelse av søknad

I mal for prosjektbeskrivelse finnes det veiledningstekster som kan være nyttige ved utfylling av søknadsskjema. Dette gjelder spesielt for punktene 'framdriftsplan' og de økonomiske tabellene. Det kan derfor være lurt å ha en kopi av malen for hånden når man jobber med søknadskjemaet.

Kun det som står i selve søknaden og de obligatoriske vedleggene vil bli lagt til grunn når søknaden vurderes av et panel bestående av eksterne eksperter. Det er derfor viktig at søknaden er fokusert og skrevet slik at ekspertene der og da kan forstå hva det handler om og hvorfor prosjektet er viktig. Merk at flertallet av ekspertene kommer fra næringslivet.

Søknaden skal ha tre obligatoriske vedlegg

  • prosjektbeskrivelse, må følge mal
  • bedriftsopplysninger fra alle samarbeidspartnere, inklusive søkerbedrift, må følge mal
  • CV-er, må følge mal

I utlysningen er det gitt spesielle føringer som angår innholdet i prosjektbeskrivelsen.

Det er viktig at følgende beskrives

  • Bedriftsspesifikke innovasjoner; produkter/prosesser/tjenester/forretningsmodeller
  • Nyhetsgrad i prosjektet og FoU-prosjektets betydning for å realisere innovasjonen
  • Hvilke milepæler er avgjørende for at innovasjonen kan realiseres
  • Bedriftsøkonomisk potensial skal beskrives for den enkelte deltaker og relateres til normal avkastning i egen bransje
  • Verdiskapingspotensial i Norge
  • Miljømessige konsekvenser
  • Da denne søknadstypen skal bidra til bedre samspill og kunnskapsoverføring på tvers av aktører, er ønskelig med prosjekter som stimulerer til et reelt samarbeid mellom ulike aktører, er det viktig å redegjøre for organisering og samarbeid i prosjektbeskrivelsen.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 2. februar 2023, 02.30 CET

Viktig informasjon

Til utlysingane med søknadsfrist 8. februar betener vi vakttelefonen +47 22 03 72 00 torsdag 2. februar til tysdag 7. februar kl. 08.00–15.45 og onsdag 8. februar kl. 08.00–13.00.