Ofte stilte spørsmål om innovasjonsprosjekt i næringslivet

Denne informasjonssiden gjelder for løpende søknadsmottak fra 18. januar 2022.

Terminologi

Ordninger

Søknadstyper

Virkemidler

Søkere og deltakere

Hvem kan søke?

Kan et forskningsmiljø søke på vegne av en gruppe bedrifter?

Kan man søke alene eller er det krav om samarbeid i prosjektet?

Hvor mange bedrifter bør være med i et prosjekt?

Kan utenlandske kompetansemiljøer og forskningsorganisasjoner delta i prosjektet som FoU-leverandører?

Er det krav om å samarbeide med eksternt FoU-miljø?

Må man ha alle partnere på plass før man sender inn søknad?

Kan offentlige aktører delta i prosjektet?

Kan det være samarbeid med bedrifter og forskningsmiljøer i utlandet?

Kan et Norsk-utenlandsk registrert foretak – NUF søke?

Innhold i prosjektet/søknaden

Vil det være mulig å sende inn skisse?

Hva skal en søknad inneholde?

Hvor lang kan prosjektbeskrivelsen være?

Er det tilstrekkelig å bare beskrive verdiskapingspotensialet for den søkerbedriften i prosjektet?

Hvem eier det som lages i prosjektet, og hvordan sikrer vi rettighetene?

Kan søknaden skrives på engelsk?

Støtte for risikoavlastning og spredning av kunnskap

Hva slags FoU støtter Forskningsrådet i et Innovasjonsprosjekt for næringslivet?

Hvorfor støtter Forskningsrådet prosjekter med høy risiko?

Hva menes med spredning av kunnskap fra prosjektet?

Er det krav om stipendiat, som postdoc eller PhD, i prosjektet?

Prosjektlengde, kostnader, finansiering og støtte

Hvor lang tid går prosjektene over?

Hvor mye støtte kan man søke?

Hvilke kostnader skal være med i et prosjektbudsjett?

Hvilken egeninnsats i form av timer kan regnes inn?

Er det slik at innkjøpt FoU må være lik det beløpet som søkes Forskningsrådet om støtte?

Kan man søke om støtte til investeringer i utstyr som en del av prosjektet?

Skal vi inkludere eventuell støtte fra SkatteFUNN i søknaden?

Søknadsbehandlingen

Vil vi ha en fordel av å sende inn søknad så raskt som mulig?

Hvordan vet vi hva som er teller mest i vurderingen?

Kan jeg sende inn søknaden på nytt etter et eventuelt avslag?

Er støtten til et Innovasjonsprosjekt i tråd med Statsstøtteregelverket?

Generelle tips som kan være viktig ved utarbeidelse av søknad

I mal for prosjektbeskrivelse finnes det veiledningstekster som kan være nyttige ved utfylling av søknadsskjema. Dette gjelder spesielt for punktene 'framdriftsplan' og de økonomiske tabellene. Det kan derfor være lurt å ha en kopi av malen for hånden når man jobber med søknadskjemaet.

Kun det som står i selve søknaden og de obligatoriske vedleggene vil bli lagt til grunn når søknaden vurderes av et panel bestående av eksterne eksperter. Det er derfor viktig at søknaden er fokusert og skrevet slik at ekspertene der og da kan forstå hva det handler om og hvorfor prosjektet er viktig. Merk at flertallet av ekspertene kommer fra næringslivet.

Søknaden skal ha tre obligatoriske vedlegg

  • prosjektbeskrivelse, må følge mal
  • bedriftsopplysninger fra alle samarbeidspartnere, inklusive søkerbedrift, må følge mal
  • CV-er, må følge mal

I utlysningen er det gitt spesielle føringer som angår innholdet i prosjektbeskrivelsen.

Det er viktig at følgende beskrives

  • Bedriftsspesifikke innovasjoner; produkter/prosesser/tjenester/forretningsmodeller
  • Nyhetsgrad i prosjektet og FoU-prosjektets betydning for å realisere innovasjonen
  • Hvilke milepæler er avgjørende for at innovasjonen kan realiseres
  • Bedriftsøkonomisk potensial skal beskrives for den enkelte deltaker og relateres til normal avkastning i egen bransje
  • Verdiskapingspotensial i Norge
  • Miljømessige konsekvenser
  • Da denne søknadstypen skal bidra til bedre samspill og kunnskapsoverføring på tvers av aktører, er ønskelig med prosjekter som stimulerer til et reelt samarbeid mellom ulike aktører, er det viktig å redegjøre for organisering og samarbeid i prosjektbeskrivelsen.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 19. januar 2022, 23.35 CET

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.