Investeringsplanen for Velferd, kultur og samfunn

Utlysningsplan

Oversikten viser hvilke utlysinger, prioriteringer og beløp porteføljestyret deltar i med egne midler, oppsummert i tabellform: 

Søknadstype 

Prioritering 2024 
(stikkord) 

Planlagt utlysning 2024 
mill. kr. 

Planlagt utlysning 2025 
mill. kr. 

Planlagt utlysning 2026 
mill. kr. 

Planlagt utlysning 2027 

mill. kr 

Forskerprosjekter 

Digitalisering og teknologi: Kunstig intelligens 

87 

 

 

 

 

Endringer i arbeidslivet og arbeidslivskriminalitet 

80 

 

 

 

 

Kompetanse i arbeidslivet 

36 

 

 

 

 

Arbeid og velferd 

 

72 

150 

80 

 

Teknologi og kultur 

 

48 

 

 

 

Nasjonale minoriteter 

 

20 

 

 

 

Kulturell endring og kulturelt mangfold 

 

 

48 

 

 

Medier og kommunikasjon 

 

 

45 

 

 

Menneske og natur 

 

 

 

48 

Kompetanse og samarbeidsprosjekter 

Kulturelle perspektiver på arealbruk og -forvaltning 

12 

 

 

 

 

Arbeid og velferd 

 

36 

 

36 

 

Barn og unge 

 

40 

 

40 

Innovasjonsprosjekter 

Arbeids- og velferdsforskning 

5,7 

5,7 

5,7 

5,7 

Koordinering og støtte 

Mobilitet: Kultur og samfunnsutvikling 

 

0,75 

0,75 

0,75 

 

Formidling: Kultur og samfunnsutvikling 

 

0,75 

0,75 

0,75 

Internasjonalt samarbeid 

Nordforsk – Migrasjon og integrering 

15 

 

 

 

 

Arbeids- og velferdsforskning (JPI, ERA-NET, FORSTERK, INTPART, Nordforsk, kontingenter mm) 

 

 

4 

9 

SUM 

 

235,7 

223,2 

254,2 

220,2 

Meldinger ved utskriftstidspunkt 30. mai 2024, kl. 07.46 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.