Investeringsplanen for Velferd, kultur og samfunn

Utlysningsplan

Søknadstype

Prioritering 2023
(stikkord)

Utlysning 2023
mill. kr.

Forskerprosjekter

Arbeid og velferd

72

Kompetanse og samarbeidsprosjekt

-      Tiltak for arbeidsinkludering

-      Barn og unge

36

40

Forskerprosjekter – variant Unge Forskertalenter

Porteføljeplanens prioriteringer innenfor Kulturelt mangfold og kulturell endring

48

Innovasjonsprosjekter

Variant offentlig sektor phd

Arbeid og velferd,

5,7

SUM

 

201,7

Meldinger ved utskriftstidspunkt 3. desember 2023, 01:13 CET

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.