Investeringsplanen for Velferd, kultur og samfunn

Utlysningsplan

Søknadstype

Prioritering 2023
(stikkord)

Utlysning 2023
mill. kr.

Forskerprosjekter

Arbeid og velferd

72

Kompetanse og samarbeidsprosjekt

-      Tiltak for arbeidsinkludering

-      Barn og unge

36

40

Forskerprosjekter – variant Unge Forskertalenter

Porteføljeplanens prioriteringer innenfor Kulturelt mangfold og kulturell endring

48

Innovasjonsprosjekter

Variant offentlig sektor phd

Arbeid og velferd,

5,7

SUM

 

201,7

Meldinger ved utskriftstidspunkt 2. juni 2023, 19:47 CEST

IT-feil Skattefunn

Har du fått e-post om at prosjektet ditt til SkatteFUNN er trukket? Dette skyldes en IT-feil. Vi beklager dette og jobber med å rette opp i feilen.