Investeringsplanen for Velferd, kultur og samfunn

Tiltaksplan

Tiltak
(utlysning)

Brukermål

Aktuelle søknadstyper

Utlysning 2023
mill. kr.

Forskning på arbeidslivet og arbeidsmarkedet

-      Grønt skifte i arbeidslivet

-      Endringer i arbeidsmarkedet og utenforskap

1, 2, 3 ,4, 5, 6

Forskerprosjekt

72

Arbeid og velferd

1, 2, 3 ,4, 5, 6

Innovasjonsprosjekt gjennom Offentlig sektor-phd

5,7

Forskning på tiltak for arbeids­inkludering

1, 2, 3 ,4, 5, 6

Kompetanse- og samarbeidsprosjekt

36

Kulturell endring og kulturelt mangfold

1, 2, 3 ,4, 5, 6

Unge forskertalenter

48

Barn og unge

1, 2, 3 ,4, 5, 6

 

Kompetanse- og samarbeidsprosjekt

40

SUM

 

 

201,7

Meldinger ved utskriftstidspunkt 3. desember 2023, 11:18 CET

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.