Investeringsplanen for Utdanning og kompetanse

Utlysningsplan

Utlysinger med prioriteringer og beløp porteføljen deltar i med egne midler:

Søknadstype

Prioritering 2023
(stikkord)

Budsjett 2023
(beløp)

Forskerprosjekter

Åpen innenfor de fire tematiske områdene

60

Unge forskertalenter

Åpen innenfor de fire tematiske områdene

25

Kompetanse og samarbeidsprosjekter

Strategisk forskning ved grunnskolelærerutdanningene (GLU) og barnehagelærerutdanningen (BLU) og Yrkesfaglærerutdanningen (YFL)

40

 

Kompetanse og samarbeidsprosjekter

Barn og unge

-

Innovasjonsprosjekter i offentlig sektor

Åpen innenfor de fire tematiske områdene

30

Offentlig sektor-Ph.d.5

Strategisk miljøstøtte

Utvalgte profesjonsutdanninger

90

Internasjonalt samarbeid

Deltakelse i internasjonale initiativ

8

Annet

 

 

SUM

 

258

Meldinger ved utskriftstidspunkt 1. oktober 2023, 18:32 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.