Frimerker som utstillingsvindu

Ved å vise fram noe av det norske forskere har oppnådd på disse frimerkene, ønsker vi å skape bevissthet omkring hva vitenskapelige fremskritt betyr for oss — for samfunnsutviklingen, for mer og bedre kunnskap, bedre helse, ny teknologi og for fremtidens arbeidsplasser.

Forskning og innovasjon har gjennom mange generasjoner vært både byggesteiner og drivkraft i det Norge som har vokst fram til å bli et moderne velstandssamfunn. Samtidig er vi som lite land avhengig av å samarbeide med andre, også innenfor forskning og utvikling.

Viktige oppdagelser og store gjennombrudd gjør norske forskningsmiljøer attraktive å samarbeide med. Forskningsmiljøene som får til banebrytende resultater i Norge, er eller blir ofte flernasjonale. Vi høster på den måten enda større gevinster fra forskning, innovasjon og utvikling, enn vi ville gjort helt på egenhånd.

Posten og Forskningsrådet håper at frimerkene kan vekke nysgjerrighet og interesse for forskning, innovasjon og teknologi, både blant filatelister og folk flest som sender eller mottar frimerkene. Frimerkene har en QR-kode som du skanner med mobiltelefonen. Du kommer da til denne siden med mer informasjon om hver enkelt oppdagelse og oppfinnelse, og litt om historien.

Grensesprengende forskning og radikal innovasjon

Hva mener vi egentlig med grensesprengende forskning og radikal innovasjon? Og hva er verdien i å satse på forskning der målet er å flytte kunnskapen vår videre, når det også er stor risiko for å mislykkes?

 

Les mer om grensesprengende forskning her

Tema for 2020-utgivelsen: Helse

De to frimerkene utgitt i 2020 hadde helse som tema.

Stedsansen og evnen til å orientere oss. Edvard og May-Britt Moser oppdaget celler i en del av hjernen som hjelper oss til å forstå posisjonen vår i et rom eller landskap og altså hvor vi befinner oss. Denne banebrytende grunnforskningen ble belønnet med Nobelprisen i medisin i 2014. 

Les mer om frimerket med stedssansen her.

Ultralydteknologi er blitt uunnværlig innenfor medisin, og det har gitt oss nye bedrifter og arbeidsplasser, som selskapet Vingmed, som er internasjonalt ledende på ultralydteknologi. Kombinasjonen av ulike fagfelt, ingeniørkunnskap og medisin, brakte fram den helt nye ultralydteknologien.

Les mer om frimerket med ultralydteknologi her.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 31. mai 2023, 02:47 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.