Vi skaper dialog om forsking og forskingsresultat og korleis dette kan bidra til å skape verdiar og løyse samfunnsutfordringar. 

Forskingsdagane er ein av Europas største forskingsfestivalar. Her viser forskings- og kunnskapsinstitusjonar over heile landet fram forskinga si til ålmenta. Festivalen omfattar alt fra opne laboratorium til debattar, forskar-stand-up, foredrag og quizar. Det meste er gratis og ope for alle. Festivalen blir arrangert kvart år i veke 38 og 39. 

Nysgjerrigper er tilbodet vårt til elevar og lærarar i grunnskolen. Målet er at barn skal få vite kva forsking går ut på, lære om forsking og sjølv prøve å forske. Skoleklassar kan bruke Forskingsrådets opplegg for arbeid med vitskapleg metode i skolen, Nysgjerrigpermetoden.

Dei regionale vitensentra er populærvitskaplege opplevings- og læringssenter for matematikk, naturvitskap og teknologi. Målet er at alle som besøkjer sentra skal lære ved å sjølv kunne eksperimentere. Forskingsrådet forvaltar ordningane med tilskot av vitensentra.

Forsking, innovasjon og teknologi på nye frimerke

Sjå frimerkeserien

Meldinger ved utskriftstidspunkt 30. mai 2024, kl. 06.17 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.