HUGIN utforsker havdypet

Den autonome undervannsfarkosten HUGIN gir oss viktig informasjon om forhold under havflaten eller på havbunnen. Denne teknologien har stor betydning for å sikre en bærekraftig og trygg utnyttelse av naturressurser og operasjoner i havet.

Frimerke med oransje undervannsfarkost
Illustratør: Enzo Finger

God informasjon om forholdene under havflaten er viktig for blant annet offshore-virksomhet, marin forskning, søk etter vrak og dumpet avfall, rørinspeksjon og søk etter sjøminer.

For å møte disse behovene har Forsvarets forskningsinstitutt (FFI), Sjøforsvaret og Kongsberg Maritime utviklet HUGIN, en autonom undervannsfarkost. Autonome undervannsfarkoster er ubemannede farkoster eller undervannsroboter som opererer på egen hånd, uten fysisk forbindelse til et moderfartøy. Samarbeidet har resultert i denne svært avanserte undervannsfarkosten som kan dykke 6000 meter og operere helt på egenhånd.

HUGIN kan selv tilpasse operasjonsmønsteret sitt for å oppfylle oppdragene best mulig. Dette gjør den ved å tolke data fra ulike påmonterte sensorer. Denne kunnskapen brukes til å analysere situasjonen rundt, planlegge og utføre handlinger.

Nyskapende teknologi

Kongsberg Maritime startet utviklingen av den første autonome undervannsfarkosten allerede på 1980-tallet og tidlig på 1990-tallet startet utviklingen av HUGIN. Utviklingen av farkosten var fra oppstarten et samarbeidsprosjekt mellom FFI, Statoil, Norsk Undervannsintervensjon og Kongsberg Maritime. HUGIN har blitt en eksportsuksess de siste årene.

Kilder:

FFI.no
Kyst.no
Teknisk ukeblad
www.kongsberg.com

Meldinger ved utskriftstidspunkt 2. juni 2023, 20:12 CEST

IT-feil Skattefunn

Har du fått e-post om at prosjektet ditt til SkatteFUNN er trukket? Dette skyldes en IT-feil. Vi beklager dette og jobber med å rette opp i feilen.