Viktige datoer knyttet til utlysning og søknadsbehandling

September 2022

Svar på søknader sendt til fristen 2. februar kommer i starten av september 2022

Søknadsresultater offentliggjøres på den aktuelle utlysningen, og på oversikten over tildelinger.

15. mar 2023

Søknadsfrist Forskerprosjekt for unge talenter (kun FRIPRO)

Vår 2023

Utlysningen publiseres

Så snart de viktigste rammene for utlysningen er bestemt, publiserer vi en foreløpig utlysningstekst.  

Høst 2023

Søknadsfrist

Vår 2024

Tildeling

Du får svar på søknaden og resultatet offentliggjøres på nettsidene våre. 

Viktige datoer knyttet til utlysning og søknadsbehandling

Nye krav og begrensninger i 2023

Regjeringen har bestemt at om lag 25 prosent av FRIPRO-søknadene skal innvilges. For å få til dette, må vi gjøre vesentlige endringer i utlysningen og søknadsprosessen sammenlignet med tidligere år. Endringene til neste utlysning vil være på plass og kommunisert i god tid før søknadsfristen i 2023. Det kan også være aktuelt å innføre flere endringer til senere utlysninger dersom det viser seg å være nødvendig.

Endringene vil bli utformet i tett dialog med forskningsorganisasjonene, Forskningsrådets styre og de tre fagporteføljestyrene.

Prosjektenes faglig nyskapende karakter og vitenskapelige kvalitet (vurderingskriteriene Forskningskvalitet – potensial for å flytte forskningsfronten og Forskningskvalitet – kvalitet i FoU-aktiviteter) vil fortsatt være det viktigste når søknader blir valgt ut til finansiering fra FRIPRO, og kun de beste forskerne med spesielt gode søknader vil ha mulighet til å nå opp. I 2022 fikk om lag 25 % av søknadene med karakter 6 eller 7 på alle vurderingskriterier finansiering.

Om Banebrytende forskning (FRIPRO)

Ny viten oppstår ofte på uventede måter og på områder det er umulig å forutsi. Derfor er fri, grunnleggende forskning viktig for vitenskapelig og faglig fornyelse, og kan danne grunnlag for mer anvendt forskning, næringsutvikling og politikkutforming. FRIPRO skal bidra til dette, og vi lyser ut midler til grunnleggende og anvendte forskningsprosjekter innenfor alle fagområder, hvor prosjektideene kommer fra forskerne selv.

Nyskapende, fremragende forskning for store fremskritt

FRIPRO skal fremme

  • vitenskapelig kvalitet i internasjonal forskningsfront
  • dristig og nyskapende forskning
  • karriere og internasjonal mobilitet for unge forskere

Ingen kan vite nøyaktig hva resultatene og fremtidig verdi fra et forskningsprosjekt vil bli. Samtidig er det lov til å drømme stort og sikte mot forskning som har mulighet til å gi betydelige fremskritt i fagfeltet. Gjennom FRIPRO er vi villige til å satse på dristig forskning med potensielt høy risiko. Vi forventer god risikoplanlegging og reserveplaner i søknader om slike prosjekter.

For forskningsorganisasjoner og karrierebygging

Gjennom FRIPRO ønsker vi å nå forskere i ulike stadier av forskerkarrieren. Vi lyser derfor årlig ut midler gjennom søknadstypen Forskerprosjekt, med de tre utlysningene Forskerprosjekt for fornyelse, Forskerprosjekt for unge talenter og Treåring Forskerprosjekt med internasjonal mobilitet. I tillegg kan prosjektledere for Forskerprosjekt for unge talenter og eldre prosjekter av typen Unge forskertalenter, søke om midler til utenlandsopphold på 3-12 måneder.

FRIPRO er rettet mot forskermiljøer, og det er derfor kun forskningsorganisasjoner, eventuelt i samarbeid med andre forskningsorganisasjoner, som kan søke om midler her. Bedrifter og andre foretak kan ikke være samarbeidspartnere, men kan levere FoU-tjenester til prosjektene som underleverandører.

Porteføljestyrene fatter vedtak

Porteføljestyrene for humaniora og samfunnsvitenskap, livsvitenskap, og naturvitenskap og teknologi, fatter vedtak om bevilgning eller avslag for søknader til FRIPRO.

Humaniora og samfunnsvitenskap

Siri Tønseth

    Banebrytende forskning

Livsvitenskap

Line Tangerås

    Banebrytende forskning

Naturvitenskap og teknologi

Heidi Roggen

    Banebrytende forskning

Aktuelt for Banebrytende forskning

Aktuelle arrangementer

Meldinger ved utskriftstidspunkt 31. januar 2023, 21.24 CET

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.