Porteføljeplanen for Klima og polar

Faglige og teknologiske prioriteringer

I klima- og polarforskningen er det behov for grunnleggende kunnskap fra naturvitenskap, samfunnsvitenskap og humaniora. Porteføljeplanen legger opp til å styrke både grunnforskning og anvendt forskning innenfor alle fagområdene. Andelen humanistisk forskning i klima- og polarporteføljen var i 2021 på om lag 2 prosent. Porteføljeplanen legger opp til å nå Forskningsrådets mål om minst 5 prosent humaniora i porteføljen. Kunnskap for en bærekraftig samfunns- og næringsutvikling krever utvidet forståelse og ny innsikt. Det krever stor grad av tverrfaglig samarbeid, der alle fag og disipliner kan bidra.

Teknologiutvikling vil være sentral for å oppnå målene for klima- og polarforskning, både i form av løsninger for utslippsreduksjoner og klimatilpasning, men også som verktøy for klima- og polarforskningen. Det er f.eks. behov for teknologisk utvikling av observasjoner på jorda og fra satellitter, bedre modelleringskunnskap og -kapasitet, og økt effektivitet i analysemetoder. Slik teknologiutvikling vil gi forskningen muligheter til å svare på både kjente og nye problemstillinger på nye måter og utvikle nye og bedre tiltak og løsninger.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 30. mars 2023, 23.51 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.