Gå direkte til innhold
 

Om søknadsskjemaet (eSøknad)

Før du kan opprette søknad, må du finne frem til utlysningen du vil søke midler fra. Utlysningen inneholder lenke til riktig søknadsskjema.

Slik oppretter du en søknad
Utlysningene finner du under menypunktet "Finn utlysninger".
Klikk deg inn på den aktuelle utlysningen og velg til slutt søknadstype. Det er viktig å sette seg godt inn i prioriteringer, krav og føringer i utlysningstekstens tre deler.

For å kunne opprette en søknad, må du bekrefte at du har lest hele utlysningsteksten. Knappen "Opprett søknad" fører deg først til et logg inn-bilde, dersom du ikke allerede er logget inn. Hvis det er første gang du benytter eSøknad, må du etablere deg som bruker på Mitt nettsted hos Forskningsrådet ved å klikke på lenken "Ny bruker?".

Når du har logget deg inn for å opprette en søknad, får du opp informasjon om innsending av søknaden som du må bekrefte/godta at du har lest. Deretter får du opp et skjema merket "Opprett ny søknad", med forhåndsutfylte verdier fra den utlysningen/søknadstypen du valgte.

Velg språk du vil benytte i skjemaet (se ev. krav til språk i utlysningen).
Kortnavn er eget navn/tekst du selv lager for å holde orden på egne opprettede søknader.
Huk av for at du har gjort deg kjent med og godtar viktig informasjon og klikk på knappen "Opprett søknad" og søknadsskjemaet blir opprettet basert på utlysningen/søknadstypen du har valgt. Søknadsskjemaet blir lagret på din brukerkonto på Mitt nettsted under menypunktet eSøknader, og kan lukkes og gjenåpnes for redigering inntil du har sendt inn søknaden eller søknadsfristen er utløpt.

Kopiering av søknader
Du må velge om du ønsker å opprette et blankt søknadsskjema eller kopiere fra en eksisterende søknad. Gå først til aktuell utlysning og følg samme prosedyre som når en ny søknad skal opprettes. I "Opprett ny søknad"-dialogen velger du alternativet "Kopier eksisterende søknad" og velg den søknaden som du ønsker å kopiere fra.
 
Merk deg at følgende data ikke blir kopiert: Prosjektperiode med hovedaktiviteter og milepæler, budsjettabeller og vedlegg. Dersom du ønsker å kopiere budsjettall og hovedaktiviteter må prosjektperiode under menyvalget "Framdriftsplan" legges inn først i den kopierte søknaden.

Dersom du svarer på en utlysning der det i søknadsskjema kreves avklaring om prosjektansvarlig eller samarbeidspartnere er foretak og hvilke konsernrelasjoner de måtte ha, vil heller ikke de verdiene overføres til en kopiert søknad.

Lagring av skjemaet/automatisk utlogging
Søknadsskjemaet er delt inn i flere sider. Hver gang du navigerer til en ny side, vil det du har lagt inn i den forrige bli automatisk lagret. Hvis du lukker nettleseren uten å lagre søknaden, vil du miste det som er skrevet inn på den siste siden du arbeidet med.

Merk deg at du blir logget ut automatisk etter en periode uten aktivitet (dvs. ikke byttet side eller lagret). Tidspunktet for automatisk utlogging ser du øverst til høyre i selve søknadsskjemaet. Klokkeslettet justeres frem automatisk hver gang du lagrer. Arbeider du lenge innenfor samme side, bør du benytte "Lagre"-knappen jevnlig.

Sletting av søknader
Du kan slette søknader som er opprettet, men som ikke er sendt inn under menyvalget "eSøknader" ved å klikke på "Slett"-ikonet.

Arkivering
Søkere må selv påse at aktuelle søknader, svarbrev/kontrakter og rapporter lagres i eget arkivsystem.

Navigasjon
Du navigerer innenfor en søknad ved å benytte "Forrige/Neste"-knappene øverst eller nederst i skjermbildet og menypunktene til venstre i skjermbildet.

Merk deg at "Back"-funksjonen i nettleseren ikke må benyttes når du er inne i eSøknad. Det vil føre til at endringer i seksjonen du er inne i, går tapt.

Feilsjekking
Knappene "Sjekk siden" og "Sjekk hele" hjelper deg å finne logiske feil og mangler i søknaden og kan dermed supplere din egen løpende kvalitetskontroll. Knappen "Sjekk siden" sjekker kun den siden du står på. Med "Sjekk hele"-knappen sjekker du hele søknadsskjemaet. Alle felt merket med * må fylles ut. Hvis det er feil eller mangler ved utfyllingen, vil den aktuelle delen av skjemaet komme opp på skjermen. Det er ikke mulig å sende inn en søknad som inneholder logiske feil.

Budsjett
For å kunne fylle ut budsjettabellene må du først angi prosjektperioden på siden Framdriftsplan. Tabellene kostnadsplan, kostnadssted og finansieringsplan er ulike inndelinger av ett og samme budsjett. Totalsummen for hvert enkelt budsjettår må derfor være den samme i alle tre budsjettoversiktene. Du kan kontrollere dette ved å bruke funksjonen "Sjekk siden".

Vedlegg
For hver søknadstype er det bestemt hvilke obligatoriske vedlegg som skal lastes opp i søknadsskjemaet. Eventuelle tilleggskrav om vedlegg står beskrevet i hver enkelt utlysning. I utlysningen spesifiseres også de absolutte kravene til vedleggenes innhold og omfang. Lengden på prosjektbeskrivelsen må ikke overstige begrensningene som gjelder for søknadstypen. Det vil ikke være mulig å laste opp vedlegg som er større enn maksimum antall sider. Det er heller ikke mulig å laste opp vedlegg som er større enn 40Mb. Alle vedlegg må være i pdf-format.

Ettersending av vedlegg: Forskningsrådet aksepterer kun ettersending av karakterutskrifter utstedt etter søknadsfristen, samt bekreftelse på doktorgradsdisputas. Ettersending gjøres på e-post til saksbehandler eller post@forskningsradet.no. Sendingen merkes med prosjektnummer, prosjekttittel og navn på prosjektleder.

Innsending av søknad
Søknadsfristen må overholdes. Dersom fristen ikke er utløpt, er det mulig å gjenåpne og gjøre endringer i en søknad som allerede er innsendt og så sende den inn på nytt.  Det er alltid den sist innsendte søknaden som blir registrert og vurdert av Forskningsrådet. For utlysninger med løpende søknadsfrist er det ikke mulig å sende inn en søknad flere ganger.
Forutsetningen for å kunne sende inn søknaden er at den er komplett med alle obligatoriske vedlegg, og at alle feltene som skal fylles inn er korrekt utfylt.

Signatur
Administrativt ansvarlig skal bekrefte ved å krysse av i eget felt i søknadsskjemaet at institusjonen/bedriften har godkjent søknaden.

Både brukeren som har opprettet søknadsskjemaet og e-post adresse som er oppgitt for prosjektansvarlig får en kvittering på e-post straks søknaden er mottatt i Forskningsrådet.

Kompatibilitet
Se oversikt over kompatible/støttede nettlesere.

Publisert:
29.09.2003
Sideansvarlig:
Mona Kristin Skurdal Rådgiver mks@forskningsradet.no