Testutlysninger

Testutlysning Forskerprosjekt - Fornyelse

Søknadsfrist
Løpende

Her kan du teste søknadsskjema.

Søk nå
Banebrytende forskning

Testutlysning Kompetanse- og samarbeidsprosjekt - Samarbeid

Søknadsfrist
Løpende

Her kan du teste søknadsskjema.

Søk nå
Velferd, kultur og samfunn
Muliggjørende teknologier
Petroleum

Testutlysning Innovasjonsprosjekt - Innovasjonsprosjekt i næringslivet

Søknadsfrist
Løpende

Her kan du teste søknadsskjema.

Søk nå
Hav
Energi, transport og lavutslipp
Industri og tjenestenæringer
Landbasert mat, miljø og bioressurser
Petroleum

Testutlysning Innovasjonsprosjekt - Innovasjonsprosjekt i offentlig sektor

Søknadsfrist
Løpende

Her kan du teste søknadsskjema.

Søk nå
Helse
Muliggjørende teknologier
Demokrati, styring og fornyelse
Energi, transport og lavutslipp
Landbasert mat, miljø og bioressurser

Testutlysning Skisse

Søknadsfrist
Løpende

Her kan du teste søknadsskjema.

Søk nå

Testutlysning Forskningssenter - Vitenskapelig rettet forskningssenter

Søknadsfrist
Løpende

Her kan du teste søknadsskjema.

Søk nå
Banebrytende forskning

Testutlysning Kommersialiseringsprosjekt

Søknadsfrist
Løpende

Her kan du teste søknadsskjemaet.

Søk nå
Bransjer og næringer
Søk nå
Forskningsinfrastruktur

Testutlysning Koordinerings- og støtteaktivitet - Nasjonal forskerskole

Søknadsfrist
Løpende

Her kan du teste søknadsskjema.

Søk nå
Banebrytende forskning
Hav
Utdanning og kompetanse
Klima- og polarforskning
Helse
Global utvikling og internasjonale relasjoner
Velferd, kultur og samfunn
Muliggjørende teknologier
Demokrati, styring og fornyelse
Energi, transport og lavutslipp
Humaniora og samfunnsvitenskap
Industri og tjenestenæringer
Landbasert mat, miljø og bioressurser
Livsvitenskap
Naturvitenskap og teknologi

Testutlysning Internasjonale utlysninger - Internasjonalt samarbeidsprosjekt

Søknadsfrist
Løpende

Her kan du teste søknadsskjema.

Søk nå
Petroleum
Søk nå
Bransjer og næringer

Meldinger ved utskriftstidspunkt 26. mai 2022, 21.58 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.