Om Indikatorrapporten

Indikatorrapporten om det norske forsknings- og innovasjonssystemet gir en oversikt over innsatsfaktorer og resultater av forskning og utviklingsarbeid (FoU) og innovasjon i et nasjonalt, regionalt og internasjonalt perspektiv.

Rapportens formål er å bidra til kunnskapsgrunnlaget ved å gi en samlet oversikt over status og utvikling i Norge innenfor forskning, innovasjon, vitenskap og teknologi. Dette omfatter blant annet data om utgifter og finansiering av FoU, innovasjon, menneskelige ressurser, samarbeidsrelasjoner, publisering, samt patenter.

Indikatorrapporten har blitt utgitt siden 1997, årlig fra 2009. Fra og med 2018 er nettet hovedpubliseringskanal for rapporten. Rapporten er resultat av et samarbeid mellom Norges forskningsråd, Statistisk sentralbyrå (SSB) og NIFU, der NIFU har det redaksjonelle hovedansvaret.

Gi oss din tilbakemelding!