Om Indikatorrapporten

Indikatorrapporten er en årlig nettrapport over det norske forsknings- og innovasjonssystemet. Den består av figurer, tabeller og analyser.

Indikatorrapporten bygger blant annet på data om utgifter til og finansiering av FoU og innovasjon, menneskelige ressurser og samarbeid innenfor FoU, samt resultater av FoU og innovasjon i form av publisering og patenter. Rapporten omtaler FoU og innovasjon i Norge samlet og etter region, og gjør noen internasjonale sammenligninger.

Rapporten blir til i samarbeid mellom Norges forskningsråd, Statistisk sentralbyrå (SSB) og NIFU. Rapporten har en egen redaksjon, der NIFU har hovedansvaret. Indikatorrapporten ble gitt ut første gang i 1997, årlig fra 2009. Fra 2018 er rapporten digital.

Slik leser du Indikatorrapporten

Selve Indikatorrapporten ligger under «Indikatorrapporten». Teksten blir oppdatert løpende gjennom året. Du finner statistikk om FoU og innovasjon under «Tabellsett». Under «Les mer» finner du i tillegg dypere analyser og signerte artikler om utvalgte tema. Se menyen øverst til høyre for full oversikt over innholdet på nettstedet.

Gi oss din tilbakemelding!

Meldinger ved utskriftstidspunkt 19. januar 2022, 23.23 CET

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.