Foreløpig FoU-statistikk for 2018 er klar

25. oktober 2019

Norges FoU-innsats økte i 2018, men mindre enn før. Foreløpige tall viser at det ble brukt over 73 milliarder kroner til FoU, tilsvarende 2,07 prosent av BNP. 

 

Se flere detaljer her

Nye tall om innovasjon i norsk næringsliv

11. oktober 2019

SSB publiserte i dag nye tall for innovasjon i næringslivet. I 2018 hadde norske foretak innovasjons-investeringer for nærmere 73 milliarder kroner, og forskning og utviklingsarbeid (FoU) utgjorde over halvparten av dette. Se flere resultater fra den norske innovasjons-undersøkelsen for perioden 2016–2018 på SSBs nettsider. En nærmere analyse av dataene kommer i Indikatorrapporten 2019 (lanseres 1. november).

Les nyheten hos SSB her

FoU-statistikken for 2017 klar

Mars 2019

Endelige tall viser at utgifter til forskning og utviklingsarbeid (FoU) i Norge utgjorde over 69 milliarder kroner i 2017. Dette gir en vekst i FoU-innsatsen på nærmere 6 milliarder kroner fra 2016. FoU-utgiftenes andel av BNP økte fra 2,03 til 2,09 prosent. Det ble utført nær 46 200 FoU-årsverk i 2017 – om lag 2 500 flere enn i 2016.

Les nyhetsbrevet på NIFUs nettsider

Knapp vekst i FoU i OECD

August 2019

Den siste oppdateringen av OECDs statistikk for forskning og teknologi (Main Science and Technology Indicators - MSTI) viser at utgiftene til forskning og utvikling (FoU) økte med 3,8 prosent fra 2016 til 2017, målt i faste priser. Samlet sett økte OECD-landene sin FoU-innsats som andel av BNP fra 2,34 prosent i 2016 til 2,37 prosent i 2017. 

Les mer på OECDs nettsider (engelsk)