Indikatorrapporten 2020 ble lansert 22. oktober. Se opptaket fra seminaret, presentasjonene og programmet her. 

Kunnskap i krisetider. Lansering av Indikatorrapporten 2020

17. september 2020

Indikatorrapporten 2020 lanseres torsdag 22. oktober, kl. 10.00-11.45. Du kan delta fysisk eller digitalt. 

Les mer og meld deg på her

Video: kapittel 1 om FoU i Norge er publisert

30. juni 2020

Det første kapitlet i Indikatorrapporten 2020 om forskning og utviklingsarbeid i Norge ligger nå ute. Kapitlet er basert på FoU-statistikken for 2018. 

 

Se videopresentasjonen av kapitlet her

Ferske FoU-tall viser utviklingen for bærekraftsmål

30. juni 2020

UNESCOs institutt for statistikk publiserte denne uken ferske tall for to av indikatorene som måler utviklingen for bærekraftsmål 9.5 om FoU og innovasjon. FoU-statistikken bidrar til å måle to av indikatorene. 

Les hele nyheten her

En innovativ offentlig sektor

30. juni 2020

Forrige uke ble stortingsmeldingen om innovasjon i offentlig sektor lagt frem. Regjeringens tre hovedprinsipper for innovasjon i offentlig sektor er:

  • Politikere og offentlig myndigheter må gi handlingsrom og insentiver til å innovere.
  • Ledere må utvikle kultur og kompetanse for innovasjon, der man har mot til å tenke nytt og lærer av feil og suksesser.
  • Offentlige virksomheter må søke nye former for samarbeid.

 

Les hele rapporten her (PDF)

Fortsatt økende innovasjonsaktivitet i EU

30. juni 2020

EU-kommisjonens årlige European innovation scoreboard (EIS) ble publisert forrige uke. Norge kategoriseres fortsatt som en «sterk innovatør», mens Sverige fortsatt er EU-nasjonen med høyest innovasjonsaktivitet.

 

Les hele nyheten her

Ny digital "lommefolder" om FoU-statistikk

23. juni 2020

På NIFUs sider kan du nå se figurer og hovedpunkter med den nyeste statistikken og indikatorene for forskning og utviklingsarbeid (FoU) i digitalt, interaktivt format. Innholdet er delt opp i temaene utgifter til FoU, menneskelige ressurser til FoU og resultater fra FoU. Flere av figurene er interaktive, og du kan laste ned tallgrunnlaget for hver enkelt figur.

NIFU har laget lommefolderen årlig siden 1997, og i 2020 er den for første gang digital. 

 

Se lommefolderen på NIFUs nettisider

EU med ny "flaggskiprapport"

3. juni 2020
EU-kommisjonen publiserte forrige uke flaggskiprapporten Science, Research and Innovation Performance of the EU 2020 (SRIP 2020). Over 700 sider presenterer rapporten EU-landenes forskning og innovasjon, drivkreftene bak og den globale konteksten. Forskning og innovasjon spiller en nøkkelrolle for å takle umiddelbare utfordringer som korona-epidemien, og for å gjøre samfunnet mer fleksibelt på sikt. Europa må ta tak i grønne, digitale og helsemessige utfordringer. Rapporten inneholder en rekke politiske anbefalinger som skal bidra til bærekraft i vid forstand; sosial, miljømessig og økonomisk. Samarbeid mellom land og forskere og monitorering av feltet fremheves i presentasjonen av rapporten.

Les rapporten på EU-kommisjonens sider her

Oppdaterte tabellsett

20. mars 2020
Flere tabellsett er oppdatert med FoU-tall for 2018. Ikke alle tabeller er oppdatert. Dette er fordi universitets- og høgskolesektoren og helseforetakene kun kartlegges i oddetallsår og næringslivet har flere spørsmål i undersøkelsen for oddetallsår. For alle sektorer utarbeides årlige totaltall.
Tabellsettene oppdateres fortløpende, og flere vil bli publisert de nærmeste dagene.
Last ned tabellsettene her (Excel)

Nye tall fra OECD-MSTI

20. mars 2020

OECD Main Science and Technology Indicators (MSTI) database publiserte nylig 2018-tallene for ressursinnsatsen rettet mot forskning og utviklingsarbeid (FoU). Vi trekker frem hovedtrendene og viser også hovedfunn fra OECDs pågående arbeid med å utvikle en ny indikator som måler hvordan FoU og innovasjon bidrar til å nå FNs bærekraftsmål.

Les hele nyheten her

Ny database om internasjonal STI-politikk

20. mars 2020

STIP Compass er en database som samler kvantitative og kvalitative data om nasjonale trender innen vitenskap, teknologi og innovasjonspolitikk (STI-politikk). Databasen er initiert av EU-kommisjonen og OECD, og skal støtte monitorering og analyse av landenes STI-politikk til bruk i politikkforskning og rådgivning. 

Les hele nyheten her

Nesten 73 milliarder til FoU i 2018

18. februar 2020

Endelige tall for 2018 viser at utgiftene til forskning og utviklingsarbeid (FoU) i Norge utgjorde nærmere 73 milliarder kroner. Det er 3,6 milliarder mer enn i 2017, tilsvarende en realvekst på 1,7 prosent.

Les nyheten hos NIFU

Engelsk utgave av Indikatorrapporten 2019

19. desember 2019

NIFU har utarbeidet en engelsk kortversjon av Indikatorrapporten. Rapporten gir overblikk over ressurser og trender for norsk forskning og innovasjon med tanke på internasjonale lesere.

Du kan laste ned rapporten her.

OECD om skatteincentiver for FoU

21. november 2019

Skatteincentiver har blitt en stadig viktigere støtteform for FoU i næringslivet. Norge ligger som nummer 9 når man ser på direkte støtte til FoU som andel av BNP blant landene OECD samler inn tall for. Norge ligger imidlertid lenger ned på lista når det gjelder skatteincentiver.

Her kan du se landprofilen for Norge om skatteincentiver for FoU.

Les mer på OECD sine sider

Foreløpig FoU-statistikk for 2018 er klar

25. oktober 2019

Norges FoU-innsats økte i 2018, men mindre enn før. Foreløpige tall viser at det ble brukt over 73 milliarder kroner til FoU, tilsvarende 2,07 prosent av BNP. 

 

Se flere detaljer her

Nye tall om innovasjon i norsk næringsliv

11. oktober 2019

SSB publiserte i dag nye tall for innovasjon i næringslivet. I 2018 hadde norske foretak innovasjons-investeringer for nærmere 73 milliarder kroner, og forskning og utviklingsarbeid (FoU) utgjorde over halvparten av dette. Se flere resultater fra den norske innovasjons-undersøkelsen for perioden 2016–2018 på SSBs nettsider. En nærmere analyse av dataene kommer i Indikatorrapporten 2019 (lanseres 1. november).

Les nyheten hos SSB her

FoU-statistikken for 2017 klar

Mars 2019

Endelige tall viser at utgifter til forskning og utviklingsarbeid (FoU) i Norge utgjorde over 69 milliarder kroner i 2017. Dette gir en vekst i FoU-innsatsen på nærmere 6 milliarder kroner fra 2016. FoU-utgiftenes andel av BNP økte fra 2,03 til 2,09 prosent. Det ble utført nær 46 200 FoU-årsverk i 2017 – om lag 2 500 flere enn i 2016.

Les nyhetsbrevet på NIFUs nettsider

Knapp vekst i FoU i OECD

August 2019

Den siste oppdateringen av OECDs statistikk for forskning og teknologi (Main Science and Technology Indicators - MSTI) viser at utgiftene til forskning og utvikling (FoU) økte med 3,8 prosent fra 2016 til 2017, målt i faste priser. Samlet sett økte OECD-landene sin FoU-innsats som andel av BNP fra 2,34 prosent i 2016 til 2,37 prosent i 2017. 

Les mer på OECDs nettsider (engelsk)