Strategier og planer

Forskningsrådets mål er å fremme samfunnsnyttig forskning av høy kvalitet. Gode strategier og planer er viktige verktøy for å nå dette målet.

Verden står ovenfor enorme utfordringer der forskning og innovasjon må og vil levere kunnskapen og løsningene vi trenger. Forskningsrådet strategi for 2020-2024 sikter særlig mot omstilling av samfunnet, bærekraftig utvikling og grensesprengende forskning.

Underliggende strategier og policyer

I tillegg har Forskningsrådet strategier og policyer for vårt nasjonale og internasjonale arbeid. Disse utdyper og konkretiserer Forskningsrådets ambisjoner på særlig viktig områder. Hovedstrategien binder sammen Forskningsrådets underliggende strategier og policy-dokumenter.