Strategier og planer

Forskningsrådets mål er å fremme samfunnsnyttig forskning av høy kvalitet. Gode strategier og planer er viktige verktøy for å nå dette målet.

Forskningsrådets hovedstrategi for perioden 2015-2020 tar utgangspunkt i to overordnede samfunnsutfordringer: Samfunnet må bli mer innovativt, både i privat og offentlig sektor, og mer bærekraftig på alle områder. Strategien skal gi overordnede føringer for Forskningsrådets virksomhet.

Forskningsrådets hovedstrategi: Forskning for innovasjon og bærekraft (pdf)

Underliggende strategier og policyer

I tillegg har Forskningsrådet strategier og policyer for vårt nasjonale og internasjonale arbeid. Disse utdyper og konkretiserer Forskningsrådets ambisjoner på særlig viktig områder. Hovedstrategien binder sammen Forskningsrådets underliggende strategier og policy-dokumenter.