ble tildelt til forskningsinstituttene i 2022

4,3milliarder kroner

Meldinger ved utskriftstidspunkt 1. juni 2023, 09:58 CEST

IT-feil Skattefunn

Har du fått e-post om at prosjektet ditt til SkatteFUNN er trukket? Dette skyldes en IT-feil. Vi beklager dette og jobber med å rette opp i feilen.